Nagrody Historyczne „Polityki” 2015 przyznane


W dziale prac naukowych i popularnonaukowych nagrodę odebrała Urszula Glensk za książkę Historia słabych. Reportaż i życie w dwudziestoleciu 1918–1939 (TAiWPN Universitas, Kraków 2014) – niezwykle interesujące odczytanie na nowo reportaży z II RP, skupiających się na tych, którzy w tamtej Polsce mieli prawo czuć się dyskryminowani, krzywdzeni, wykluczeni, marginalizowani.

Emil Marat i Michał Wójcik otrzymali nagrodę w dziale pamiętników i wspomnień za książkę Made in Poland. Opowiada jeden z ostatnich żołnierzy Kedywu Stanisław Likiernik (Wielka Litera, Warszawa 2014) – barwny życiorys pierwowzoru jednego z bohaterów powieści Kolumbowie, Rocznik 20 Romana Bratnego. Czyta się ją jak najlepszą powieść sensacyjną. Dowiadujemy się z niej, jak wyglądało szkolenie i życie codzienne AK, kolejne akcje i likwidacje. Wszystko to opowiedziane bez patosu, z oddaniem pamięci kolegów i koleżanek z Kedywu.

W kategorii wydawnictwa źródłowe Jury przyznało nagrodę Małgorzacie Ruchniewicz za opracowanie, wstęp i tłumaczenie listów Jadwigi i Bolesława Haberów z łagrów i zesłania w ZSRR z lat 1946–1955 Nie jesteśmy całkiem zapomniani… (Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2014). Ciekawie napisany wstęp, poświęcony korespondencji w warunkach zesłania, opowiada o ważnych kwestiach dotyczących m.in. psychiki i emocji zesłańców, zachowań w sytuacjach skrajnych, o różnych formach odczuwania odosobnienia, codzienności obozowej i roli korespondencji w czasie zesłania.

Najlepszym debiutem okazała się książka Anny Wylegały Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „ziem odzyskanych” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014). To wybitna analiza doświadczenia, jakim były przesiedlenia, próba podsumowania ich konsekwencji na przykładzie dwóch miast, które w wyniku wojny niemal w całości wymieniły mieszkańców: polskiego Krzyża (dawnego niemieckiego Kreuz) oraz ukraińskiej, a wcześniej polsko-żydowskiej Żółkwi.

źródło: www.polityka.pl


Więcej aktualności