Nowy numer „CzasyPisma”


Polecamy najnowszy numer „CzasyPisma”, które mieliśmy przyjemność opracowywać redakcyjnie i graficznie. Do kupienia tylko w dobrych księgarniach!

„CzasyPismo” to półrocznik, zajmujący się popularyzacją badań historycznych nad XIX i XX-wiecznymi dziejami Górnego Śląska i obszarów sąsiednich. Szczególny nacisk położono na problematykę funkcjonowania systemów totalitarnych – nazizmu i komunizmu i ich oddziaływania na społeczeństwo regionu. Nie oznacza to jednak zawężenia tematyki wyłącznie do kwestii politycznych. Celem pisma jest ukazanie możliwe szerokiego spektrum zjawisk – sfery kultury, religii, gospodarki, życia codziennego, obyczajowości. W skali regionu górnośląskiego jest to projekt unikatowy: brak dotąd takiego pisma na rynku wydawniczym.

„CzasyPismo” może być przewodnikiem po często trudnych i niezrozumiałych meandrach górnośląskiej historii.

Więcej informacji:
https://www.facebook.com/CzasyPismo
http://ipn.gov.pl/publikacje/czasypismo


Okładka czasopisma


Więcej aktualności