Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek


Właśnie zakończyliśmy prace nad naszą najnowszą książką Triuno. Instytucje we wspólnocie Lasek 1911–1961, której autorką jest Elżbieta Przybył-Sadowska. To wyjątkowe wydanie, w którym napisy na okładce zostały wytłoczone w alfabecie Braille’a. Książka już wkrótce będzie dostępna na naszej stronie internetowej.

Badacze zajmujący się szeroko pojętą historią Kościoła katolickiego w Polsce w XX wieku są zgodni, że podwarszawskie Laski, ze znajdującym się tam zakładem opiekuńczo-wychowawczym (obecnie funkcjonującym pod nazwą: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) dla niewidomych prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, to miejsce szczególne i ważne dla dziejów polskiego katolicyzmu, a zwłaszcza dla odrodzenia religijnego i formacji katolickich środowisk inteligenckich w dwudziestoleciu międzywojennym. […] Podstawowym założeniem przyjętym w niniejszej monografii jest przekonanie, że trudne do uchwycenia i zdefiniowania, bardzo różnorodne środowisko Lasek stanowi swoistą niezinstytucjonalizowaną wspólnotę, w skład której wchodzą różne komponenty. […] W niniejszej książce skupimy się na historycznym rozwoju różnych instytucji oraz stowarzyszeń, które weszły w skład tego, co w Laskach określano (i nadal się określa) „Dziełem”, „Dziełem niewidomych”, „Dziełem Matki Czackiej”, „Dziełem Lasek” bądź – przez krótki czas – „Triuno” na cześć Trójcy Świętej, jak w 1924 roku nazwał je ks. Władysław Korniłowicz.

Fragment Wprowadzenia
Elżbieta Przybył-Sadowska – religioznawca, adiunkt w Zakładzie Historii Chrześcijaństwa Instytutu Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książek: „W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII wieku” (Kraków 1999), „Wyznania wiary. Kościoły orientalne i prawosławne” (Kraków 2006) i „Prawosławie” (Kraków 2000 i 2006).
Więcej aktualności