Nagroda Miasta Krakowa dla zespołu prof. Władysława Śliwińskiego


Z przyjemnością informujemy, że zespół prof. Władysława Śliwińskiego w składzie:

prof. dr hab. Władysław Śliwiński, dr Jakub Bobrowski, dr Malwina Jabczuga-Gębalska, dr Małgorzata Kosińska-Zagajewska, dr Magdalena Niemczyk-Jacek otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa 2017 w dziedzinie „Nauka i technika” za analizę języka Stanisława Wyspiańskiego.


W Wydawnictwie Libron została wydana seria Z Dziejów Polszczyzny Artystycznej, w ramach której członkowie zespołu opublikowali następujące opracowania:

Archaizmy leksykalne jako ewokanty dawności kulturowej i językowej w idiolekcie pisarskim Stanisława Wyspiańskiego. Analiza semantyczna i stylistyczno-funkcjonalna pod redakcją Jakuba Bobrowskiego.
Dialektyzmy i kultura ludowa w dramatach Stanisława Wyspiańskiego pod redakcją Władysława Śliwińskiego.
Kategoria potoczności w tekście literackim na przykładzie dramatów Stanisława Wyspiańskiego pod redakjcją Magdaleny Niemczyk-Jacek.
Neologizmy w dramatach Stanisława Wyspiańskiego na tle normy słownikowej przełomu XIX i XX wieku pod redakcją Malwiny Jabczugi-Gębalskiej.
Słownik osobliwości leksyklanych Stanisława Wyspiańskiego pod redakcją Władysława Śliwińskiego
Terminologia i słownictwo specjalistyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego pod redakcją Małgorzaty Kosińskiej-Zagajewskiej.

Serdecznie gratulujemy.


Więcej aktualności