Change by design – w czerwcu po polsku


Myślenie projektowe, interdyscyplinarne towarzystwo wiedzy i kompetencji. Książka Tima Browna Change by design: how design thinking transforms organization and inspires innovation ukaże się nakładem Wydawnictwa Libron i Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej / Zakładu Projektowania Komunikacji UWr.

Więcej aktualności