Recenzje

Jarosław Kowalski

Recenzja książki Słowianie i wikingowie

Źródło:
Halla – forum wikińskie, halla.mjollnir.pl, 24 grudnia 2008

Wydana nakładem wydawnictwa Libron książka Witolda Chrzanowskiego pod tytułem Słowianie i wikingowie jest jedną z wielu wydanych w ostatnich kilku latach pozycji poświęconych historii wczesnośredniowiecznej Europy. [więcej]

Recenzja książki Słowianie i wikingowie

Źródło:
„Fahrenheit” nr 67, październik 2009

Apogeum wypraw wikińskich przypadało akurat na czasy powstawania zachodniosłowiańskich struktur państwowych, takich jak księstwo obodryckie, Związek Wielecki, republika wolińska czy też nasze rodzime państwo Polan. [więcej]

Andrzej Stawiarski

Recenzja książki „Chuda Emma”. Ciężki moździerz 30,5 cm Škoda w czasie I wojny światowej

Źródło:
„Gazeta Wyborcza. Kraków", 08.07.2006

Bohaterem opowieści jest ciężki moździerz 30,5 cm Škoda i jego dzieje w czasie I wojny światowej. Raczej bohaterką, bowiem broń otrzymała własne imię – „Chuda Emma”... [więcej]

Monika Dąbrówka-Winiarska

Recenzja książki Schizofrenia, kultura i subiektywność – na krawędzi doświadczenia

Źródło:
„Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2006, nr 15(4)

Przedstawiana książka stanowi interdyscyplinarny zbiór prac opisujących różne podejścia i poglądy na temat podłoża, przebiegu i rokowania w schizofrenii w zależności od czynników kulturowych, społecznych i antropologicznych... [więcej]

Anna Jaszowska

Recenzja książki Samotny zamachowiec. Georg Elser – człowiek, który chciał zabić Hitlera

Źródło:
„Dziennik Bałtycki"

Jedną z pasji Helmuta Ortnera jest niewątpliwie historia, a zwłaszcza jej zapomniane fragmenty, które – zdaniem autora – zasługują na to, by je przypominać. Takim zapomnianym „incydentem” historycznym jest zamach na Hitlera... [więcej]

Michalina Skrzypczak

Recenzja książki Kronika Słowian. T. 3: Ruś Kijowska w czasach pierwszych Rurykowiczów

Źródło:
Halla – forum wikińskie, www.halla.mjollnir.pl, 12.03.2009

Kronika Słowian – Ruś Kijowska jest kolejną z serii książek Witolda Chrzanowskiego, na temat średniowiecznej Słowiańszczyzny. [więcej]

Piotr Kowalski

Recenzja książki Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko…

Źródło:
Halla – forum wikińskie, www.halla.mjollnir.pl, 27.11.2009

Wydana nakładem wydawnictwa Libron książka pt. Kuchnia Słowian autorstwa Pawła i Hanny Lisów jest niewątpliwie jedyną, jak na razie, tego typu pozycją na polskim rynku wydawniczym. [więcej]

Recenzja książki Polscy zamachowcy. Droga do wolności

Źródło:
Rozbrat.org, www.rozbrat.org, 17.10.2009

Książka Rafała Górskiego Polscy zamachowcy przywołuje zapomniane wątki walki o niepodległość Polski z okresu 1862–1945, prowadzone za pomocą bomby i rewolweru. W drobiazgowy i barwny sposób opisuje przygotowania do zamachu... [więcej]