Transformacja ustroju politycznego wybranych państw Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej. Podręcznik akademicki

Ewa Bujwid-Kurek, Dominika Mikucka-Wójtowicz

Cena za jeden egzemplarz: 32 zł

W przypadku zakupu kilku różnych książek prosimy o złożenia zamówienia mailowo lub telefonicznie.

Liczba egzemplarzy:

Uzupełnij swoje dane:

Wybierz formę płatności