Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna

red. Magdalena Bogusławska, Zuzanna Grębecka

Cena za jeden egzemplarz: 39 zł

W przypadku zakupu kilku różnych książek prosimy o złożenia zamówienia mailowo lub telefonicznie.

Liczba egzemplarzy:

Uzupełnij swoje dane:

Wybierz formę płatności