Teoria i praktyka projektowania komunikacji

Mariusz Wszołek

wrzesień 2020

Charles Eames zapytany o to, jakie są granice projektowania, odpowiedział, że granice projektowania są wyznaczane przez granice problemów, które w ramach praktyki designu stają się przedmiotem diagnozy i rozwiązywania. Dokładnie taka konstatacja jest dla mnie punktem wyjścia w przypadku zajmowania się communication design, które coraz powszechniej zaczyna być stosowane w formie agregatora różnych podejść i dyscyplin projektowania. I choć w literaturze przedmiotu wciąż dominuje eleganckie aczkolwiek naiwne uproszczenie projektowania komunikacji do projektowania graficznego (por. Frascara 2004), to nie sposób odmówić dużego znaczenia dla procesów projektowych zagadnieniom związanym z komunikacją wizualną. Communication design jest doktryną, która zarówno w sposób dyskretny jak również otwarty znajduje swoje zastosowania w każdym obszarze życia społecznego, którego mechanizmem dającym podstawę funkcjonowania jest komunikacja społeczna (…). Zdaję sobie sprawę z trudności w operacjonalizacji tak złożonej i skomplikowanej dziedziny projektowania, dlatego niniejszą książkę z pokorą traktuję w kategoriach inicjalnego podręcznika, co z pewnością przypadnie do gustu Dominikowi Lewińskiemu, który w 2004 roku napisał artykuł o podręczniku inicjalnym, w którym słusznie zauważył, że to „stany systemu decydują o warunkach i możliwym powodzeniu komunikacji. A w tej chwili najwyraźniej tylko komunikacja o charakterze rudymentarnym jest możliwa” (Lewiński D., 2004: 46).