Dyferencje

red. Mariusz Wszołek

kwiecień 2021

Zbiorowa publikacja Katedry Grafiki Uniwersytetu SWPS, w której autorzy dokonują pewnej rewizji 10-letniej działalności poprzez próbę autoprezentacji; Dyferencje to, jak sama nazwa wskazuje, dowód na to, że interdyscyplinarność może być głównym elementem konstrukcji komplementarnego zespołu, w tym przypadku chodzi o zespół Katedry Grafiki, który nierzadko określany jest mianem wrocławskiej szkoły projektowania komunikacji; są też inne określenia,

Ze wstępu: Odpowiedź na pytanie, dokąd zmierzamy to przede wszystkim kombinacja wyzwań współczesności, respektowania służebnej roli Uniwersytetu, stabilnego rozwoju, będącego konsekwencją działań w tu i teraz i uwzględnienia w tym własnej, wyróżnialnej charakterystyki kultury organizacji. Wartości nie mogą być tylko zestawem pustych deklaracji — muszą być widoczne w codzienności i inspirować do dalszego działania. Partnerstwo, różnorodność, zrównoważony rozwój i dostępność to te kategorie, które są mi osobiście bliskie i do których będę zachęcał wszystkich, z którymi przyjdzie mi współpracować. Z chęcią dam się przekonać, że tam na zewnątrz może być inaczej. Tymczasem zachęcam do studiowania niniejszej publikacji pt. Dyferencje, która pokazuje, czym w praktyce jest interdyscyplinarne towarzystwo wiedzy, kompetencji, umiejętności i co najważniejsze osobowości. To próba budowania szerokiego środowiska naukowego, artystycznego, projektowego, dla którego idea in varietate concordia może stanowić motto całej społeczności akademickiej. Liczę również, że lektura pierwszego tomu zainspiruje Państwa do podjęcia dyskusji i/lub współpracy z nami nad innym jutrem