Wybrane formy promocji książki w Polsce i na świecie. Nowy rynek, czytelnik 2.0 i nowe media

Łukasz Śmigiel

listopad