Aktualności

Dzieje parafii w Stryszowie – od początków do 1848 roku,

Dzieje parafii w Stryszowie – od początków do 1848 roku, autorstwa Mirosława Płonki (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej), to pierwsza naukowa monografia obecnej gminy Stryszów, a niegdysiejszej parafii w Stryszowie

Parafie stanowiły w przeszłości najmniejsze jednostki administracji kościelnej i zarazem jednostki poborowe podatków (również państwowych). Terytorialnie odpowiadały w pewnym sensie współczesnym gminom, czego wzorcowym przykładem jest parafia w Stryszowie. Poza jedną wsią – Marcówką, w miejsce której przyłączono Łękawicę, teren obecnej gminy Stryszów jest tożsamy z obszarem dawnej parafii Stryszów.

[więcej]

Nagroda dla Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz

Z radością informujemy, że publikacja Wydawnictwa Libron autorstwa Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz pt. „Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich” zajęła I miejsce w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię naukową z zakresu studiów europejskich opublikowaną w latach 2021–2022.
Gratulujemy Pani Dominice i dziękujemy za zaufanie!!!

[więcej]

Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich

Zapraszamy do śledzenia nowości Wydawnictwa Libron, w najbliższym czasie ukaże się znakomita publikacja autorstwa Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz pt. Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich


Dominika Mikucka-Wójtowicz – politolożka, slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemów politycznych państw postjugosłowiańskich, w tym szczególnie ich partii i systemów partyjnych. Publikowała m.in. w: „Studiach Politycznych”, „East European Politics”, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” i „Problems of Post-Communism”. Laureatka konkursów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – nagrody za najlepszy doktorat (2012) i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego (2020) za artykuł opublikowany w periodyku „Europe-Asia Studies”.

[więcej]

Zamówienia

Przebudowa strony internetowej – informacja dotycząca składania zamówień

[więcej]

Wykaz wydawnictw MNiSW

Z wielką radością informujemy, że Wydawnictwo LIBRON znalazło się w zaktualizowanym wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłoszonym przez MNiSW w dniu 17 XII 2019 r.

Chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim Autorkom i Autorom współpracującym z naszym wydawnictwem – to Państwa książki mogliśmy przedstawić Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako znakomite i ważne publikacje naukowe.

Dziękujemy również Redaktorkom i Redaktorom współpracującym z naszą oficyną – Państwa praca zapewnia profesjonalne przygotowanie pod względem redakcyjnym książek Wydawnictwa LIBRON.

[więcej]

Spotkanie z Jerzym Franczakiem

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Jerzym Franczakiem, którego najnowsza książka – „Niepoczytalne” – ukaże się na początku października nakładem Wydawnictwa Libron! Spotkanie odbędzie się 3 października o godzinie 18.00 w Księgarni Karakteru. Rozmowę poprowadzi Olga Szmidt.

[więcej]