Serie wydawnicze

Wschód – Zachód – Konfrontacje

W serii "Wschód – Zachód – Konfrontacje" ukazują się pozycje naukowe z zakresu szeregu dziedzin humanistyki (kulturoznawstwo, historia, filologia, religioznawstwo i in.) dotyczące szeroko rozumianej Europy Wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury regionu w XX wieku i czasach... [więcej]

Projektowanie komunikacji

Seria „Projektowanie komunikacji” jest wydawana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników Zakładu Projektowania Komunikacji, tom pokonferencyjny Communication... [więcej]

Z dziejów pol­szczyzny artysty­cznej

Seria „Z dziejów polszczyzny artystycznej” pomyślana została jako cykl wydawniczy prezentujący wyniki badań nad językiem polskich pisarzy i właściwościami stylistycznymi tekstów rodzimej literatury. Pierwsze tomy cyklu dotyczyć będą twórczości Stanisława Wyspiańskiego. Stanowią one plon nowatorskiego... [więcej]