Nowości

Brexit in British and German Political Discourse. A Pragmatic...

Patrycja Kubicha

Patrycja Kubicha is a doctor of linguistics and a graduate of English and German philology. She currently works as a research and teaching employee at the Institute of Linguistics and Literary Studies at the Faculty of Humanities of Jan Kochanowski University of Kielce, at which she completed her philological studies and wrote and defended her PhD dissertation. She is particularly interested in conducting research in the area of linguistic pragmatics, and she is the author of articles concerning pragmatic analyses of chosen texts belonging to political discourse.


[więcej]

Pola mocy (i niemocy) w dyskursach publicznych i współdecydowaniu

Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel

W swojej kolejnej książce opublikowanej w związku z badaniami nad ewolucją budżetu obywatelskiego w Polsce autorzy prezentują elementy domykające propozycję modelową, która w ich założeniu może pomóc w lepszym pojmowaniu, trafniejszym analizowaniu oraz pełniejszym praktykowaniu partycypacji, deliberacji i współdecydowania w sprawach publicznych.


Fragment wstępu
[więcej]

Problemy i wyzwania współczesnego świata

pod redakcją Piotra Obacza

Zawarte w niniejszym tomie artykuły ukazują złożoność współczesnego świata oraz skalę wyzwań, jakie stoją przed ludzkością. Opracowania dotyczą fundamentalnych problemów, które w zasadniczy sposób oddziałują na ludzkie życie, funkcjonowanie państw i społeczeństw. Celem monografii jest wskazanie i omówienie wybranych zagadnień nie jako wyizolowanych przypadków, lecz jako elementów szerszych, regionalnych i globalnych, zachodzących w warunkach współzależności procesów, które wykazują tendencję do narastania i pogłębiania się wraz z postępującą globalizacją w różnych jej wymiarach...

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/problemy-i-wyzwania-wspolczesnego-swiata-15407855800

CENA: 44 PLN [więcej]

Osiem lat w Warszawie (Kronika)

Julije Benešić

Osiem lat w Warszawie (Kronika) Julija Benešicia zawiera niekonwencjonalny, często intymny zapis pobytu autora w Polsce, gdy w latach 1930–1938 jako delegat jugosłowiańskiego Ministerstwa Oświaty pracował nad przybliżeniem tego kraju, jego kultury i języka Polakom, kontynuując jednocześnie...

Książka wydana przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Mediów Republiki Chorwacji


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/osiem-lat-w-warszawie-kronika-15407771895?reco_id=9d4a0c5b-f199-11ee-897c-1a94f6d34858&sid=1b14f67fa36602937f1572a57e6df4124ef63b53ab9897d3b9ab8b1bd1d899d5


CENA: 44 PLN
[więcej]

Tożsamość płciowa człowieka w świetle uwarunkowań edukacyjnych i...

Karolina Czerwiec

W publikacji podjęto kwestię kategorii płci i tożsamości płciowej. Przedstawiono w niej przegląd stanowisk definiujących i wyjaśniających status tych zagadnień w odniesieniu do uwarunkowań społecznych, kulturowych i edukacyjnych, w których podlegają one symbolizacji i nadaje się im różne znaczenia. Publikacja przeznaczona jest dla pedagogów, badaczy zajmujących się problemami edukacyjnymi, nauczycieli, wychowawców i studentów.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/tozsamosc-plciowa-czlowieka-15182895593

CENA: 44 PLN

 
[więcej]

Pedagogiczne aspekty tożsamości płciowej człowieka

Karolina Czerwiec

W publikacji omówiono zjawisko tożsamości płciowej z perspektywy wielu dyscyplin badawczych, przede wszystkim pedagogiki. Zawarto w niej przegląd teorii naukowych, których cel stanowi wyjaśnienie statusu identyfikacji płciowej w zakresie zdrowia, etyki i praw człowieka. Publikacja jest skierowana do pedagogów i studentów pedagogiki, badaczy problemów społecznych i edukacyjnych, a także praktyków: nauczycieli, wychowawców, edukatorów.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/pedagogiczne-aspekty-tozsamosci-plciowej-czlowieka-15182940100

CENA: 44 PLN [więcej]

Funkcjonowanie osób interpłciowych w przestrzeni społecznej

Karolina Czerwiec

W monografii podjęto problem płci i tożsamości płciowej. Dokonano analizy aktualnej wiedzy na temat biologii płci, kulturowych reguł dotyczących postrzegania złożonych kwestii płciowości, a także osobistych, społecznych, prawnych i etycznych aspektów funkcjonowania osób o nietypowym rozwoju płciowym. Książka przeznaczona jest dla pedagogów, badaczy zajmujących się problemami edukacyjnymi, nauczycieli, wychowawców, studentów, edukatorów, rodziców, ale również wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć, czym jest interpłciowość.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/funkcjonowanie-osob-interplciowych-w-przestrzeni-spolecznej-15182973152


CENA: 44 PLN [więcej]

Z dziejów ekspansji rosyjskiej na Północnym Kaukazie. Szkice...

Robert Kłaczyński, Aleksandra Krawczyk–Mazan

Praca monograficzna Z dziejów ekspansji Rosyjskiej na Północnym Kaukazie. Szkice problemowe z obszaru bezpieczeństwa relacji międzynarodowych autorstwa dr. hab. prof. UKEN Roberta Kłaczyńskiego oraz Aleksandry Krawczyk omawia najważniejsze problemy związane z realizowaną najpierw przez carskie imperium rosyjskie, potem przez ZSRR i w końcu przez Federację Rosyjską politykę kolonizacji
[więcej]

Cezarego Krawczyka spotkania z kulturą

Cezary Krawczyk, Robert Kłaczyński

Książka Cezarego Krawczyka spotkania z kulturą, jest rodzajem hołdu złożonego polskiej kulturze, jej reprezentantom, mistrzom będący jej twórcami jak również wykonawcami, w końcu wszystkim tym, którzy odeszli ale również i tym, którzy zgodnie z nieśmiertelnym przesłaniem Adama Asnyka nadal podtrzymują. Napisana w formie dialogu dwóch profesorów, z których jeden dr hab. prof. UKEN Robert Kłaczyński prowadzi rozmowę, wrzucając w wir konwersacji kolejne zagadnienia, drugi zaś profesor Cezary Krawczyk dzieli się z czytelnikami swoimi przemyśleniami, opiniami jak również wspomnieniami. [więcej]

Religijne obrazy obcych. Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie

redakcja naukowa Roman Marcinkowski, Amadeusz Citlak, Marcin Grodzki

Religie monoteistyczne mimo odmiennej doktryny i historii od zawsze pozostawały we wzajemnych relacjach. Wielokrotnie losy ich wyznawców splatały się nierozłącznie na dziesiątki, a nawet setki lat. I chodzi nie tylko o zależność ideową np. chrześcijaństwa czy islamu od religii mojżeszowej. W wielu krajach, regionach świata przedstawiciele tych religii tworzyli symboliczną przestrzeń wspólnych wartości, wspólnych celów, dzielili te same problemy, zawierali związki. Wielokrotnie też zakładali instytucje kulturalne, polityczne, społeczne, w których przynależność religijna nie miała wpływu na wzajemną ocenę czy przyznawane prawa.Fragment wprowadzenia


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/religijne-obrazy-obcych-15115979540

CENA: 44 PLN


[więcej]

Sztuka outsiderów. Znak – proces – zdarzenie

Piotr Gierowski

allegro.pl/oferta/sztuka-outsiderow-15102676143

Głównym problemem poruszanym w niniejszej książce będzie zjawisko sztuki outsiderów, najczęściej określane w literaturze przedmiotu jako art brut czy outsider art. Nierzadko też używane jest określenie „sztuka naiwna” (lub „zwana naiwną”), które rozciągane jest na zjawiska o bynajmniej mało naiwnym charakterze. Wszystkie te terminy, o czym będzie jeszcze mowa, budzą jednak wiele wątpliwości, ich zakres znaczeniowy jest dość nieprecyzyjny, a kwestia przynależności czy kwalifikacji konkretnych twórców do takiej czy innej kategorii niejednokrotnie wywoływała różnego rodzaju spory i kontrowersje.

Fragment książki

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/sztuka-outsiderow-15102676143

CENA: 44 PLN


[więcej]

Overground - czyli mała książeczka o tym, jak to było...

Michael Fleischer

Przedstawiamy "OVERGROUND, czyli mała książeczka o tym, jak to było dawniej (archiwalia alternatywy – 1980–1994)„ autorstwa Michaela Fleischera, arcyciekawą opowieść o zinach polskiej alternatywy w latach 1980–1994.

Znakomitej warstwie tekstowej publikacji profesora Fleischera towarzyszy wyjątkowa szata graficzna. Cała książka wraz z okładką jest zaprojektowana oraz złożona przez Katarzynę Sowę. Projektantka zdobyła pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie organizowanym przez Polskich Wydawców Książek – Najpiękniejsze Polskie Książki 2021.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/overground-14991780716

CENA: 44 PLN

[więcej]

Projektowanie komunikacji, czyli communication design (albo na odwrót)

pod redakcją Kamila Olendra

W publikacji tej nie chodzi więc o to, by prezentować nasze najnowsze badania, ale o to, by pokazać, czym jest projektowanie komunikacji i jak wielu aspektów życia dotyczy. Wszak komunikacja jest wszędzie. Komunikacja komunikuje.

Fragment Wstępu


Publikacja jest skierowana zarówno do nowicjuszy, jak i do tych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę zakresu 'Communication Design'.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/projektowanie-komunikacji-czyli-communication-design-albo-na-odwrot-14991097321

CENA: 49 PLN

[więcej]

Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 6

Redakcja naukowa: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta

„Motywacją do przygotowania Encyklopedii bezpieczeństwa był dotychczasowy brak obszernego, usystematyzowanego zbioru zagadnień terminologicznych dotyczących różnorodnych aspektów narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, a zdolność państw do zarządzania ryzykiem związanym z rosnącą niepewnością co do przyszłości pozostaje zagrożona. Obecnie państwa mierzą się z szerszą niż w poprzednich dekadach gamą zagrożeń, które stają się bardziej złożone i wzajemnie powiązane. […] W trakcie jej przygotowywania Autorzy usystematyzowali terminy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, przeprowadzili szereg specjalnych badań naukowych dotyczących uwzględnienia nowych terminów w naukach o bezpieczeństwie, biorąc pod uwagę doświadczenia w przygotowaniu innych publikacji w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Polsce i za granicą. Encyklopedia bezpieczeństwa zawiera 560 terminów ułożonych alfabetycznie, łącznie o objętości ponad 190 arkuszy wydawniczych […].

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/encyklopedia-bezpieczenstwa-t-6-15559456301

CENA: 44 PLN[więcej]

Stanisław Wokulski i Tomasz Judym. Małość i heroizm

Maria Zakrzewska

Maria Zakrzewska ukończyła w 1972 roku polonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała w Liceum Medycznym jako nauczycielka i jako wykładowca w Oddziale Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Publikowała artykuły na tematy literatury polskiej i metodyki nauczania języka polskiego w „Polonistyce”, w wydawnictwach ODN-u oraz Wojewódzkiej Rady Postępu Pedagogicznego. Współpracowała też z Uniwersytetem Szczecińskim.
[więcej]

Reglamentacja rynku energii z perspektywy prawno-ekonomicznej

Magdalena Beroud

Rynek energii jest rynkiem regulowanym i jako taki nie spełnia wszystkich kryteriów gospodarczych, na których jest osadzona instytucja wolnego rynku. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że bez narzędzi korygujących do pewnego stopnia funkcjonowanie wolnego rynku nie jest możliwe stworzenie takiego schematu, w którym dokonywałaby się samoregulacja. Wszelkiego rodzaju regulacje muszą przeprowadzać decydenci polityczni we współpracy z ekspertami ekonomicznymi.

Fragment książki

[więcej]

Nasz język ojczysty – zmiany w obyczajach językowych współczesnych...

pod redakcją Rafała Mazura, Pauliny Karpety i Olgi Radziszewskiej

Poszczególne rozdziały monografii poświęcone są nie tylko zagadnieniom dotyczącym przemian języka mediów, reklamy, Internetu, polityki oraz kwestiom związanym z dydaktyką języka, lecz także –  przeobrażeniom samego systemu językowego.
Mamy nadzieję, że prezentowana przez nas publikacja spotka się z żywym zainteresowaniem czytelników i wniesie cenny wkład w rozwój badań nad ewolucją współczesnego języka
. [więcej]

Ogólna teoria wszystkiego

Michael Fleischer

Michael Fleischer.
Profesor na Uniwersytecie SWPS. Naukowo zajmuje się teorią systemów, konstruktywizmem i komunikacją społeczną. W pracy badawczej skupia się na analizie problemów komunikacji społecznej, aktualnych trendów w designie, społecznych funkcji reklamy i designu, a także komunikacji międzykulturowej i funkcjonowania nauki w kontekście społecznym.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/ogolna-teoria-wszystkiego-14288647606CENA: 44 PLN


[więcej]

Encyklopedia bezpieczeństwa, t. 5

Redakcja naukowa: Olga Wasiuta, Sergiusz Wasiuta

„Motywacją do przygotowania Encyklopedii bezpieczeństwa był dotychczasowy brak obszernego, usystematyzowanego zbioru zagadnień terminologicznych dotyczących różnorodnych aspektów narodowego i międzynarodowego bezpieczeństwa. Świat jest coraz bardziej nieprzewidywalny, a zdolność państw do zarządzania ryzykiem związanym z rosnącą niepewnością co do przyszłości pozostaje zagrożona. Obecnie państwa mierzą się z szerszą niż w poprzednich dekadach gamą zagrożeń, które stają się bardziej złożone i wzajemnie powiązane. […] W trakcie jej przygotowywania Autorzy usystematyzowali terminy z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, przeprowadzili szereg specjalnych badań naukowych dotyczących uwzględnienia nowych terminów w naukach o bezpieczeństwie, biorąc pod uwagę doświadczenia w przygotowaniu innych publikacji w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Polsce i za granicą. Encyklopedia bezpieczeństwa zawiera 560 terminów ułożonych alfabetycznie, łącznie o objętości ponad 190 arkuszy wydawniczych […].


[więcej]

Prawo po 11 września. Wpływ 20 lat walki z terroryzmem na prawo...

pod redakcją Mileny Ingelevič-Citak, Marcina Marcinko i Zuzanny Przyszlak

Cel, który przyświecał redaktorom i autorom niniejszej publikacji, był zasadniczo jasny – chodziło o prezentację i analizę zmian, jakie zaszły w prawie międzynarodowym i w ustawodawstwach krajowych w zakresie zapobiegania terroryzmowi i zwalczania go od czasu zamachów z 11 września 2001 roku.
W trakcie prac nad całością publikacji oraz jej poszczególnymi rozdziałami okazało się jednak, że analizowany fenomen jest tak wieloaspektowy i niejednorodny, iż jego opisanie i „skatalogowanie” wymagały podejścia interdyscyplinarnego, choć punktem odniesienia zawsze pozostawało prawo.

Od Redakcji

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/prawo-po-11-wrzesnia
[więcej]

Staropolskie słownictwo związane z narodzinami i śmiercią

Sylwia Łukaszkiewicz-Dudek

Sylwia Łukaszkiewicz-Dudek ur. w Piotrkowie Trybunalskim, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, nauczyciel, oligofrenoterapeuta, instruktor języka migowego, konsultant ds. Polonii i Polaków za granicą. W kręgu jej zainteresowań naukowych pozostaje historia języka, a zwłaszcza zagadnienia dotyczące semantyki. Prywatnie optymistka, miłośniczka przyrody, wolontariuszka na rzecz ludzi i zwierząt.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/staropolskie-14286499079#


CENA: 44 PLN

[więcej]

Pozorność i abstrahowanie. W poszukiwaniu źródeł niemocy we...

Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel

Opracowanie stanowi kolejny rezultat realizacji projektu badawczego, którego przedmiotem jest analiza budżetowania obywatelskiego w Polsce. Książkę przygotowano zarówno z myślą o rozwinięciu analiz zawartych we wcześniej wydanych pozycjach, których tytuły przywołuje się w tekście, jak i z zamiarem kontynuacji wysiłków zmierzających do lepszego modelowego ujęcia uwarunkowań partycypacji, deliberacji oraz współdecydowania w Polsce.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/pozornosc-i-abstrahowanie-14287120766


CENA: 44 PLN

[więcej]

The Long Shadow of Fáfnir: Dragons in the Works of J.R.R. Tolkien...

Łukasz Neubauer

“A dragon is no idle fancy.” This statement by J.R.R. Tolkien is true not only for his own academic and literary work, but also for that of his friend, colleague, and fellow Inkling, C.S. Lewis. At the origin of their friendship lies a shared fascination with and enthusiasm for ‘Northernness,’ an important part of which is the legend of Sigurd and Fáfnir. Łukasz Neubauer’s study uses the dragon as an index fossil to analyse and compare the work of the two Inklings and to explore especially the Christian perspectives in their texts...

Thomas Honegger (author of Introducing the Medieval Dragon, UPW 2019)

[więcej]

Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu...

pod redakcją Ingi Kawki, Wojciecha Prażucha i Magdaleny Ślawskiej

Głoszenie ekstremalnych poglądów często prowadzi do degradacji języka, dezintegruje i niszczy wspólną przestrzeń społeczną w każdym aspekcie – politycznym, medialnym, naukowym, w wypowiedziach artystycznych, a także w sferze popkultury. Wynikiem procesu radykalizacji stanowisk ideologicznych w komunikacji społecznej są również agresja i przemoc słowna, które skutecznie blokują porozumienie oraz przekaz wartości.

Fragment Od redakcji
[więcej]

Zagadnienia lingwistyczne w dydaktyce szkolnej i pedagogicznej

pod redakcją Tomasza Kurdyły i Beaty Ziajki

Swoistość relacji, w jakie wchodzą lingwistyka jako nauka sensu stricto oraz dydaktyka zarówno na poziomie uniwersyteckim, jak i szkolnym, znajduje odzwierciedlenie w tematyce niniejszej publikacji, która została poświęcona badaniom wielopłaszczyznowych zmian językowych, językoznawczych i dydaktycznych. Dotyczą one przede wszystkim: procesów zachodzących w najnowszej polszczyźnie, a związanych z przemianami cywilizacyjnymi i rozwojem technologicznym, zmian w językoznawstwie (nowych kierunków i obszarów badawczych), jak i propozycji nowych metod i procedur dydaktycznych w nauce o języku i w nauczaniu języka polskiego w szkołach i na uniwersytetach.

Ze Wstępu


[więcej]

Czechy. Przez naukę języka do rozumienia kultury

pod redakcją Macieja Falskiego i Elżbiety Kaczmarskiej-Zglejszewskiej

Tom Czechy – przez naukę języka do rozumienia kultury został pomyślany jako przegląd zagadnień istotnych dla glottodydaktyki języków słowiańskich i tendencji badawczych we współczesnej bohemistyce. Pierwsza część tomu przedstawia teksty związane z praktyką glottodydaktyczną oraz wybrane zagadnienia z zakresu badań lingwistycznych,które mają wpływ na nauczanie języka. Zostały w niej zawarte nie tylko kwestie dotyczące uczenia (się) języka czeskiego, lecz także wyniki badań nad nauczaniem języków słowiańskich z perspektywy polskiej.

Tom jest dedykowany Teresie Piotrowskiej-Małek, zasłużonej lektorce i pedagożce
pracującej w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/czechy-przez-nauke-jezyka-do-rozumienia-kultury-14293914977


CENA: 44 PLN
[więcej]

O osobach, które nie potrafią odgrywać ról społecznych

Andrzej Kominek

„O osobach, które nie potrafią odgrywać ról społecznych" to niezwykle wartościowe studium na temat funkcjonowania osób w spektrum autyzmu z perspektywy ich obecności w życiu społecznym, które uzupełnia dotychczasową literaturę przedmiotu. Autor proponuje Czytelnikowi intrygującą przygodę przyglądania się światu społecznemu i funkcjonowaniu ludzi z ASC (Autism Spectrum Condition) – jak sam to określa – „z wnętrza metafory teatralnej” […].

Z recenzji dr hab. Marty Wrześniewskiej-Pietrzak, prof. UAM

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO

https://allegro.pl/oferta/o-osobach-ktore-nie-potrafia-odgrywac-rol-13849655834

CENA: 44 PLN


[więcej]

Wirtualna (współ)praca. Trochę teorii w praktycznych podpowiedziach

Joanna Burska-Kopczyk, Paulina Woźniak

Książka wprowadza pewien spokój w chaotycznym procesie zmiany, którego wszyscy przecież doświadczaliśmy i doświadczamy; jest ważnym głosem naukowczyń i projektantek na temat tego, jak możemy współpracować w zindywidualizowanej rzeczywistości pracy twórczej. Lektura tej publikacji może stanowić bezpiecznik procesu tranzycji z pracy, którą znaliśmy, w pracę, którą poznajemy.
[więcej]

Administracja cywilna i wojskowa bizantyńskiej prefektury...

Arkadiusz Urbaniec

Autorowi udało się poczynić kilka ważnych ustaleń odnośnie do struktury prefektury praetorio Afryki i jej ewolucji w ramach Cesarstwa Bizantyńskiego, które pozwalają w nowy sposób spojrzeć na funkcjonowanie administracji bizantyńskiej na terenach odzyskanych za Justyniana Wielkiego. Za najważniejsze uznaję dobrze uzasadnione zakwestionowanie ciągłości istnienia egzarchatu Kartaginy.

Fragment recenzji dr hab. Teresy Wolińskiej, prof. UŁ


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/administracja-cywilna-i-wojskowa-bizantynskiej-13520418709


CENA: 44 PLN

[więcej]

Wielka Wojna na Jurze

Krzysztof Orman, Piotr Orman

Długo oczekiwane przez czytelników wznowienie klasycznej już pozycji „Wielka Wojna na Jurze” autorstwa Piotra Ormana i Krzysztofa Ormana.

Wielka Wojna na Jurze to ponad siedemset stron pasjonującej lektury, poświęconej wydarzeniom z późnej jesieni 1914 roku, kiedy to Jura stała się areną zaciętych walk między wojskami rosyjskimi z jednej, a niemieckimi i austro-węgierskimi z drugiej strony. Bazą źródłową książki są m.in. dzienniki bojowe walczących tu jednostek, wspomnienia bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń oraz niepublikowane dotąd w Polsce materiały archiwalne.

Nakład bardzo niewielki – 60 egz. – zapraszamy do zakupu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/wielka-wojna-na-jurze-krzysztof-orman-piotr-orman-13469167207


CENA: 60 PLN

[więcej]

Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej do 2035 roku

Alan Beroud

Dla szeroko rozumianej Europy perspektywy pozyskiwania surowców z innych źródeł zaopatrzenia niż rosyjskie były ze względów ekonomicznych oraz – co często do dziś brzmi paradoksalnie – bezpieczeństwa nie do przyjęcia. Droższy węgiel, gaz czy ropa naftowa przekładały się na wzrost cen za towary oraz usługi wytworzone bezpośrednio lub pośrednio przy wykorzysta­niu surowców energetycznych. Taki stan rzeczy zarówno obecnie, jak i w przyszłości będzie generował zwiększenie kosztu usług, przełoży się także na dynamiczny wzrost inflacji. Wszystko to ude­rza w stabilność systemu gospodarczego wielu państw. W dającej się przewidzieć przyszłości trudno oczekiwać przełomu w tej kwe­stii. W tak definiowanej rzeczywistości spadek znaczenia Starego Kontynentu w międzynarodowych relacjach gospodarczych był de facto przesądzony…

Fragment wstępu

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/strategia-energetyczna-federacji-rosyjskiej-13411602738


CENA: 49 PLN


[więcej]

Edukacja a państwo

pod redakcją Sławomira Sztobryna i Tomasza Lesia

Monografia zatytułowana Edukacja a państwo, powstała po IX Zjeździe Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. Bronisława F. Trentowskiego, została poświęcona relacjom między edukacją a państwem. Wybór takiego tematu jest uzasadniony zarówno filozoficznie (w szczególności etycznie), jak i pragmatycznie. Edukacja jest telehormiczna – z konieczności realizuje jakieś cele, ale jednocześnie odbywa się tu i teraz, zatem aktualnie ktoś tym celom nadaje jakąś treść i ustala środki do ich realizacji. Jednym z czynników decydujących o kształcie edukacji może być i często jest państwo. Taka konstatacja otwiera pole do prowadzenia szeregu analiz, które filozofia edukacji czy pedagogika ogólna powinny podjąć, szczególnie jeśli uznamy, że dyskurs i sama praktyka edukacji odbiegają od standardów cenionych na gruncie tych dyscyplin.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/edukacja-a-panstwo-13246825864

CENA: 44 PLN [więcej]

Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku. Liberalizm

Dawid Wieczorek, Beata Ziębińska

W publikacji omówione są ogólne założenia doktryny liberalnej a przede wszystkim poglądy reprezentantów liberalizmu krakowskiego z naciskiem na opisanie wpływów, jaki ta myśl wywierała na politykę społeczną oraz z jakich źródeł jej przedstawiciele czerpali wzorce. Założenia badawcze przyjęte podczas  analizy tych oddziaływań, skoncentrowane  się na kwestiach społecznych, poglądach na naturę człowieka i prawa, roli państwa, podejściu do pracy i płacy oraz wszystkich zagadnień społecznych, szczególnie istotnych dla omówienia procesu kształtowania się polityki społecznej w myśl wolnościowych ideałów.

[więcej]

Serdecznie. MF. Księga jubileuszowa

red. Kamil Olender, Annette Siemes, Mariusz Wszołek

No i dzień dobry,

Co tu dużo pisać...
Księga, jaka jest, każdy widzi.
Jubileuszowa.

Serdecznie
Kamil Olender, Annette Siemes, Mariusz Wszołek

CENA: 49 PLN

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/serdecznie-mf-ksiega-jubileuszowa-13125982923


[więcej]

Ewolucja budżetu obywatelskiego w Polsce – w kierunku deliberacji...

Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel

Książka powstała na podstawie pierwszych w tej skali w Polsce rezultatów badań uzyskanych dzięki realizacji projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (2019/33/B/HS5/00353, NCN OPUS 17). W badaniach wykorzystano metody i narzędzia w postaci: desk research, CAWI, sondażu ankietowego oraz wywiadów scenariuszowych. [więcej]

Czas przechowywany w starych kufrach

Grażyna Czyżewiczowa

Jest rok 1980 – za jednym z okien dworku w Bielinach Grażyna z Szumanów
Czyżewiczowa spisuje historie rodzinne wielu pokoleń Szumanów i Szczepanowskich,
ścieżką zaś wędruje następne pokolenie – wnuków, prawnuków i przyjaciół. A w kraju
kolejne wydarzenie dziejowe – powstaje NSZZ „Solidarność”.

[więcej]

Evolution of the civic budget in Poland – towards deliberation or...

Jacek Sroka, Beata Pawlica, Wojciech Ufel

The book is based on the first research results on this scale in Poland obtained thanks to the implementation of a project financed by the National Science Center (2019/33 / B / HS5 / 00353, NCN OPUS 17). The research used methods and tools in the form of desk research, CAWI, a survey and script interviews.
[więcej]

Wokół Okrąglaka

Paweł Waszak

Fenomen Lalki, powieści wyjątkowej w historii literatury polskiej, fascynuje kolejne pokolenia czytelników. Lektura to obowiązkowa (w szkole i w życiu), do której jednak trzeba dojrzewać, dorastać, by zrozumieć jej wspaniałość. Każda nowa praca objaśniająca zawiłości i detale zawarte  w arcydziele Prusa zasługuje na uwagę i przyczynia się do coraz lepszego zrozumienia treści oraz sensu książki, której jednym z głównych bohaterów jest Warszawa. (…)

Fragment słowa wstępnego

dr hab. Grzegorz Łęcicki, prof. ucz.
dyrektor Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW


[więcej]

Deliberation in the Public Policies Planning Process.

ed. Joanna Podgórska-Rykała, Jacek Sroka

Over the last decades much has been written about the role of deliberation in public life, and much is still being written. This does not mean that the idea of deliberation is no longer a flickering mirage, and the deliberative recommendations and the results of practices can be fully satisfied. In the literature on deliberation, as well as in the sphere of deliberative practices, there are examples more and less valuable. (...)

From Introduction

[więcej]

Edukacja w systemie bezpieczeństwa narodowego

Danuta Kaźmierczak

Danuta Kaźmierczak – doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Instytucie Nauk  o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Autorka publikacji dotyczących zarządzania publicznymi organizacja-mi edukacyjnymi, rozwoju zawodowego kadr, bezpieczeństwa personalnego oraz roli edukacji w przygotowaniu społeczeństwa do reagowania na zagrożenia. Współautorka raportu Unii Europejskiej Science for DRM 2020: Acting today, protecting tomorrow (2020). Autorka licznych artykułów, m. in.: Skills and capabilities for the knowledge society (2017), Competences for viable subsistence (2021) i monografii Rozwój zawodowy kadr w systemie bezpieczeństwa narodowego (Kraków 2020).

[więcej]

Dzielnice Krakowa. Ich rola i znaczenie w ustroju samorządowym miasta

Dominik Jaśkowiec

Głównym celem badawczym niniejszej monografii będzie zatem przeprowadzenie szczegółowej analizy ustroju krakowskich dzielnic oraz ich pozycji w strukturze organów samorządowych miasta, począwszy od funkcji opiniodawczej przedstawicieli dzielnic, na roli współdecydentów skończywszy, a także nakreślenie przebiegu procesu kształtowania się ustroju tych jednostek oraz ukazanie czynników i uwarunkowań na niego wpływających. Badane  zagadnienie zostało poddane analizie porównawczej w odniesieniu do rozwiązań przyjętych w zakresie funkcjonowania samorządowych jednostek pomocniczych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej…

Fragment wstępu

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/dzielnice-krakowa-12094555263

CENA: 49 PLN

[więcej]

PhilosophyPulp vol.2

redakcja Kamila Grabowska-Derlatka, Jakub Gomułka, Rachel „Preppikoma” Palm

Książka, którą trzymasz w dłoni, jest kolejną próbą współpracy wielu badaczy z różnych dziedzin i specjalizacji. Będąc pochodną naszego corocznego hybrydowego wydarzenia Filozofikon: Konwent i konferencja naukowa (PhilosophyCon: Fan Convention and Academic Conference), podobnie jak ono próbuje rzucić nieco światła na istotne problemy i pytania związane ze światem kultury popularnej przy użyciu wielu metod i różnorodnych paradygmatów badawczych...
[więcej]

Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich

Dominika Mikucka-Wójtowicz

Dominika Mikucka-Wójtowicz – politolożka, slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemów politycznych państw postjugosłowiańskich, w tym szczególnie ich partii i systemów partyjnych. Publikowała m.in. w: „Studiach Politycznych”, „East European Politics”, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” i „Problems of Post-Communism”. Laureatka konkursów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – nagrody za najlepszy doktorat (2012) i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego (2020) za artykuł opublikowany w periodyku „Europe-Asia Studies”.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/europeizacja-12012831364

CENA: 48 PLN[więcej]

Kapitalizm i jego sztuczna inteligencja

Michael Fleischer

Wstęp 1. Odpady – alternatywne ABC nowych mediów 2. Kapitalizm nadzoru 3. Sztuczna inteligencja a sens życia 4. Wszystko może też być inne – pewna utopia społeczna 5. Kapitaliści XXI wieku  6. Anarchia 7. Aneks – kapitalizm i jego pieniądze 8. Literatura

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/kapitalizm-11930146240

CENA: 44 PLN
[więcej]

Historiografia i historiozofia pedagogiki

Sławomir Sztobryn

Najnowsza książka Sławomira Sztobryna prezentuje nowatorską, błyskotliwą i spójną wizję metodologiczną badań w zakresie historiografii edukacyj­nej i historiozofii pedagogiki. Zawiera en bloc doniosłą i holistyczną koncepcję budowy nowego paradygmatu badań historiograficznych i historiozoficznych w pedagogice. […] Autor dokonał tutaj niezwykle trudnej i twórczej pracy koncepcyjnej i pojęciowej, wykazując się przy tym znakomitą znajomością literatury przedmiotu z zakresu filozofii, historii i najnowszej metodologii ba­dań historycznych. […] Dziełem tym wpisuje się w najlepszą tradycję polskiej pedagogiki historycznej i filozoficznej oraz znacząco ją wzbogaca. Podkreślić należy także walory językowe książki: napisana jest klarownym, komunikatywnym językiem naukowym, a zarazem ze względu na poziom kompli­kacji treści wymaga uważnej i skoncentrowanej lektury. Odwdzięcza się jednak czytelnikowi bogactwem treści i pięknem używanej przez Autora polszczyzny.

Z recenzji dr. hab. Marcina Wasilewskiego, prof. AJP

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/historiografia-i-historiozofia-pedagogiki-11929043206

CENA: 44 PLN

[więcej]

Galicja. Niezakończony projekt

Pod redakcją Jagody Wierzejskiej, Danuty Sosnowskiej i Magdaleny Baran-Szołtys

Książka zbiorowa o Galicji jest dziełem bardzo ciekawym, napisanym przez kompetentne badaczki i badaczy z kilku krajów, co wpłynęło na wielowymiarowość ujęcia i zachowanie równowagi pomiędzy różnymi punktami widzenia historycznych zdarzeń. W swej mozaikowej strukturze mieści też bardzo dużo wartościowego materiału, celnych spostrzeżeń i błyskotliwych konkluzji.

Z recenzji prof. dr. hab. Jerzego Jarzębskiego

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/galicja-niezakonczony-projekt-11912349815

CENA: 49 PLN

[więcej]

Święte Wzgórze? Wawel w literaturze, sztuce i kulturze polskiej w...

Anna Grochowska

Monografia Anny Grochowskiej jest scalonym, interdyscyplinarnym (łączącym historię literatury, historię, historię sztuki) opracowaniem tematu ważnego dla humanistyki polskiej, tj. opisaniem mitu Wawelu w latach 1795–1918; opracowaniem opartym na ogromnym materiale literackim, ikonicznym, publicystycznym, któremu towarzyszy imponująca erudycja w zakresie badań naukowych nad każdym typem źródeł, a które zostało ujęte w ramy nowatorskiego metodologicznie (od geopoetyki do historii idei) i przeprowadzonego w atrakcyjny sposób wykładu.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/swiete-wzgorze-12488685995

CENA: 49 PLN

[więcej]

Nasz język ojczysty – polszczyzna ostatniego trzydziestolecia

pod redakcją Rafała Mazura i Barbary Żebrowskiej-Mazur

Poszczególne rozdziały monografii poświęcone są nie tylko zagadnieniom dotyczącym przemian języka mediów, reklamy, Internetu, polityki oraz kwestiom związanym z dydaktyką języka, lecz także –  przeobrażeniom samego systemu językowego.
Mamy nadzieję, że prezentowana przez nas publikacja spotka się z żywym zainteresowaniem czytelników i wniesie cenny wkład w rozwój badań nad ewolucją współczesnego języka.

[więcej]

Sacrum a młodzież

Maria Agnieszka Sroczyńska

Dr hab. Maria Agnieszka Sroczyńska, prof. UKSW pełni funkcję kierownika Katedry Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania w Instytucie Nauk Socjologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2016–2019 była przewodniczącą Sekcji Socjologii Religii Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii religii, wychowania, socjologii rodziny i intymności, socjologii rytuału oraz młodzieży. Podejmowana problematyka badawcza dotyczy ciągłości i przeobrażeń religijności polskiego społeczeństwa, orientacji młodzieży wobec różnych typów rytuałów, zmian w sferze życia rodzinnego, a także intymności oraz współczesnych wyzwań odnoszących się do procesów socjalizacyjno-wychowawczych. Jest autorką ponad 80 publikacji naukowych.

 

[więcej]

Film i serial telewizyjny jako źródła frazeologizmów oraz...

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Dorota Połowniak-Wawrzonek jest baczną obserwatorką zmian zachodzących we współczesnym języku polskim. Od wielu lat wnikliwie przygląda się procesom lingwistyczno-kulturowym w obszarze polszczyzny medialnej. Jej najnowsza praca poświęcona jest utrwalonym połączeniom słownym, które swój byt w języku polskim zawdzięczają popularności dzieł filmowych. Przedmiotem badań autorki są cytaty pochodzące z filmów i seriali telewizyjnych, które zasilają zasób skrzydlatych słów i pojawiają się w języku codziennej komunikacji Polaków, służąc im do nazywania nowych zjawisk bądź do wyrażania emocji i ocen. Książka Doroty Połowniak-Wawrzonek przynosi wiele szczegółowych ustaleń na temat genezy nowych związków wyrazowych, które weszły do potocznej polszczyzny dzięki oddziaływaniu filmów. […]


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/film-i-serial-telewizyjny-11679187700

CENA: 49 PLN

[więcej]

Uwikłane w sieci przemocy. Zasoby adaptacyjne a strategie zaradcze...

Marzena Lelek-Kratiuk, Marzena Kutt

O kobietach przez całe dziesięciolecia mówiło się jako o „słabej płci”. Niewątpliwe różnice fizyczne, ale i psychologiczne między kobietami a mężczyznami sprawiały, że przez wieki kobiety często trwały uwikłane w sieci przemocy. Tak jest i dziś, jednak w naszych czasach możemy już badać, co jest kobietom potrzebne, by się z tych sieci wydostać, lub co sprawia, że decydują się w nich pozostać.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/uwiklane-w-sieci-przemocy-11865359143

CENA: 42 PLN
[więcej]

Europeizacja partii i systemów partyjnych państw postjugosłowiańskich

Dominika Mikucka-Wójtowicz

Dominika Mikucka-Wójtowicz – politolożka, slawistka, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obecnie adiunktka na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemów politycznych państw postjugosłowiańskich, w tym szczególnie ich partii i systemów partyjnych. Publikowała m.in. w: „Studiach Politycznych”, „East European Politics”, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies” i „Problems of Post-Communism”. Laureatka konkursów Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych – nagrody za najlepszy doktorat (2012) i wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę im. Michała Cezarego Rostworowskiego (2020) za artykuł opublikowany w periodyku „Europe-Asia Studies”.

[więcej]

Studenckie Zeszyty Językoznawcze, zeszyt 7

pod redakcją Kazimierza Sikory i Olgi Radziszewskiej

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny numer „Studenckich Zeszytów Językoznawczych”, będący pokłosiem działalności naukowej studentów Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zrzeszonych w Kole Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia. Jest to prawdopodobnie najstarsze studenckie koło naukowe działające na naszej Almae Matris. Ma za sobą długą historię i sporo dokonań wielu roczników studentów. W nim zdobywali swe pierwsze naukowe szlify wybitni językoznawcy, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego i innych instytucji naukowo-badawczych. (…)
[więcej]

Problem przemocy w filozofii człowieka i filozofii polityki. Od...

Anna Szklarska

Celem, który postawiła sobie autorka monografii, było prześledzenie problemu przemocy jako filozoficznej kategorii w najważniejszych ujęciach od nowożytności aż po współczesność. W filozofii refleksja nad przemocą rozwijała się dwutorowo: analizowano zwłaszcza związki między władzą a przemocą oraz naturą ludzką a przemocą. Proponowano rozmaite perspektywy, sposoby definiowania i rozumienia tego zjawiska.
Autorka analizuje przemoc jako narzędzie sprawowania władzy i jako metodę rozstrzygania sporu o wartości, ponadto omawia relację między prawem a przemocą, przemoc uzasadnioną i przemoc pozbawioną racji, zagrożenia i nadzieje, które wiążą się z przemocą, podejmuje próbę wyobrażenia świata bez przemocy, wskazuje nurty oparte na wyrzeczeniu się gwałtu, konsekwencje przemocy dla człowieka i otaczającego go świata, rezultaty natury moralnej wynikające zarówno z akceptacji, jak i zanegowania przemocy, różnorodne formy przemocy, jej irracjonalny, a także racjonalny charakter, opisuje przemoc jako warunek i motor postępu, jak również ideę non-violence oraz cywilnego nieposłuszeństwa – jako odpowiedź na przemoc w polityce.


CENA: 44 PLN

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/problem-przemocy-w-filozofii-czlowieka-13126154874


[więcej]

Polityka społeczna w Krakowie na przełomie XIX i XX wieku....

Dominika Sozańska, Beata Ziębińska

Książka w założeniu jest pierwszym tomem z cyklu publikacji O Polityce Społecznej w Krakowie. Wczoraj, Dziś i Jutro, mających ukazać doktrynalne podstawy polityki społecznej w Krakowie, sylwetki przedstawicieli poszczególnych jej nurtów oraz charakterystykę krakowskich środowisk naukowych zabierających głos w sprawie polityki społecznej. Polityka społeczna w Krakowie ma bogatą, ale – jak się wydaje – niewystarczająco zbadaną historię. Na przełomie XIX i XX stulecia różnorodne spojrzenia na politykę społeczną tworzyły tu interesującą mozaikę idei i działań. Różne nurty myśli społecznej: konserwatyzm, katolicka nauka społeczna, liberalizm czy socjalizm ścierały się oraz formowały sposoby pojmowania i rozwiązywania problemów społecznych.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/polityka-spoleczna-w-krakowie-11548061390#


CENA: 39 PLN


[więcej]

MAPO/MYŚLO/GRAFIA. Rola notowania nielinearnego w kształceniu...

Marta Bolińska

Książka ta otwiera właściwie nowy rozdział w badaniach nad nowoczesnymi metodami nielinearnego rejestrowania i przekazywania wiedzy w ramach kształcenia akademickiego, a także samodzielnego uczenia się z użyciem form graficznych. Autorka dba też o konsekwencję i spójność formy z treścią prezentacji: w jednym z rozdziałów omawiane metody i techniki obrazowe stosowane w dydaktyce akademickiej czy w kształceniu uczniów same ujęte są obrazowo, a więc nielinearnie.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/mapo-myslo-grafia-11470501760


CENA: 39 PLN
[więcej]

ABC typografii

Katarzyna Sowa

Katarzyna Sowa – miłośniczka typografii, graficzka, aktywna zawodowo projektantka kreatywna. Magister historii sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS z zakresu historii typografii, reguł składu tekstu, projektowania wielostronicowych publikacji, projektowania książki i krojów pism. Interesuje się typografią i jej korelacją z przekazem wizualnym i jego odbiorem. Lubi przyglądać się literom, ale także grze czerni i bieli łamów tekstowych. Największą radość sprawia jej projektowanie książek. Fascynują ją dokonania polskiej awangardy, modernizmu międzywojennego, szwajcarskiej szkoły projektowania i eksperymenty postmodernistów.

[więcej]

Stabilność polskiej i niemieckiej symboliki kolektywnej

Michael Fleischer, Annette Siemes, Michał Grech

Niniejsza praca jest próbą rekonstrukcji i opisu rozwoju współczesnych polskich i niemieckich symboli kolektywnych. Chodzi w niej zarówno o odkrycie funkcjonujących aktualnie symboli kolektywnych oraz ustalenie ich hierarchii i semantyzacji, jak i o pokazanie, w jaki sposób analizowany przez nas zestaw symboli rozwinął się w ciągu ostatnich 27 lat. 

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/stabilnosc-polskiej-i-niemieckiej-11417310372#


CENA: 44 PLN


[więcej]

Studia o poprawności. Kontekst filozoficzno-komunikacyjny

Marek Ostrowski

Praca ma charakter studiów, które być może zwrócą uwagę na niezbyt znane zjawiska kojarzone z poprawnością, nieczęsto nam przychodzące na myśl, wymykające się jednoznacznej definicji, a jednak istniejące w kulturze, filozofii, polityce – zauważane i omawiane nie do końca tak, jak na to zasługują. Poprawność jest w niniejszej publikacji rozważana przede wszystkim jako zjawisko mentalne oraz komunikacyjne, w dużym stopniu związane z tradycją filozoficzną.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/studia-o-poprawnosci-11286695955


CENA: 44 PLN
[więcej]

Mikroświaty. Projektowanie wspierające uczenie się

Małgorzata Ciesielska

Katalog MIKROŚWIATY prezentuje kilkadziesiąt pomocy i materiałów wspierających uczenie się, które były realizowane przez studentki i studentów Grafiki Uniwersytetu SWPS we Wrocławiu. Publikacja jest podsumowaniem czteroletniego projektu, w ramach którego, powstały specjalistyczne pomoce edukacyjne dla uczniów niepełnosprawnych, pomoce rozwojowe inspirowane pedagogiką Montessori dla dzieci przedszkolnych oraz podręczniki językowe dla studentów. Głównym założeniem tej inicjatywy było zaprojektowanie rozwiązań odpowiadających realnym potrzebom w zakresie uczenia się, dlatego prezentowane w katalogu projekty były tworzone we współpracy ze środowiskami edukacyjnymi oraz merytorycznie konsultowane przez nauczycieli i wykładowców, zadbano także o ich wysoki poziom estetyczny i użytkowy.

 

[więcej]

PhilosophyPulp vol.2

Wiele zmieniło się, odkąd ponad wiek temu filozofowie pochylali się nad kulturą popularną, tworząc teoretyczne konstrukty z perspektywy kultury wysokiej. Od lat 90. jednym z kluczowych pojęć w analizach tego zjawiska stał się fandom. Społeczność miłośników filmów, książek, komiksów, gier i pokrewnych form jest ważna również dla organizatorów FilozofiKonu, wydarzenia łączącego konferencję naukową z konwentem fanowskim, na którym prezentowana była część zawartych w tym tomie tekstów. Ich autorzy połączyli perspektywy badaczy oraz fanów zarówno w celu badania samej popkultury, jak i popularyzacji nauki w ciekawej formie. Monografia porusza tak różne tematy jak kultura japońska, zmiany wizerunku diabła, filozoficzny wymiar dzieł Lema, sztuczna inteligencja w kinie czy motyw trickstera u H.P. Lovecrafta.

[więcej]

Polskie kulinaria. Aspekty historycznojęzykowe, regionalne i kulturowe

Pod redakcją Renaty Przybylskiej i Donaty Ochmann

Inspiracją do powstania niniejszego tomu były badania nad regionalizmami w języku polskim prowadzone w Katedrze Historii Języka i Dialektologii Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jjęzykoznawcza refleksja posłuży rozpoznaniu historycznych i regionalnych warstw kultury jedzenia, a rozszerzenie i pogłębienie badań w przyszłości pozwolą uzyskać pełniejszy obraz człowieka, który tę kulturę tworzy i zachowuje jej świadectwa w języku. Mamy nadzieję, że tak ujęta tematyka kulinariów w języku polskim zainteresuje Czytelników i rozbudzi ich poznawcze apetyty.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/polskie-kulinaria-11222748711


CENA: 44 PLN
[więcej]

Kultura bezpieczeństwa informacyjnego w środowisku walki o...

Hanna Batorowska

Kultura bezpieczeństwa informacyjnego decyduje o odporności społeczeństwa na ataki informacyjne oraz o jego świadomości na temat współczesnej wojny informacyjnej. […] Istotnym celem badań było ukazanie, że w codziennej walce o informacje – walce o pozyskiwanie przewagi, a nawet dominacji informacyjnej – kultura bezpieczeństwa informacyjnego ma do odegrania ważną rolę polegającą na powstrzymywaniu, eliminowaniu, ograniczaniu negatywnych skutków tej walki oraz wspieraniu zadań związanych z działaniami kooperacji pozytywnej na rzecz ochrony środowiska informacyjnego człowieka.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/kultura-bezpieczenstwa-informacyjnego-11157863545


CENA: 44 PLN[więcej]

Edukacja w świecie VUCA. Szanse, wyzwania, zagrożenia

Pod redakcją Danuty Kaźmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego

Książka przedstawia wyniki badań grupy autorów, którzy z dużą troską i uwagą zajmują się problematyką teorii oraz praktyki bezpieczeństwa w aspekcie zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności współczesnego świata. W publikacji omówione zostały kwestie edukacji bezpieczeństwa, nauczyciela i kadr zajmujących się bezpieczeństwem, szans i wyzwań edukacji w świecie VUCA, a także potęgi i znaczenia informacji oraz bezpieczeństwa edukacji informacyjnej w XXI wieku.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/edukacja-w-swiecie-vuca-11157889146CENA: 39 PLN

[więcej]

Antologia Peronu Literackiego Biblioteki Kraków

Autorzy tego tomu to ludzie z pasją i charakterem. Są zaangażowani nie tylko w Peron Literacki, ale również w inne, rozmaite inicjatywy literackie, które czynią ich życie literacko sensownym i spełnionym. Oprócz wykonywanych zawodów, które czasem wiążą się z ich działalnością literacką (jak nauczyciele języka polskiego czy pracownicy kulturalni albo bibliotekarze), autorzy są zanurzeni po uszy w świat poetyckich dźwięków i słów


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/antologia-peronu-11106689769


CENA: 29 PLN
.
[więcej]

Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego...

Ks. Jan Szczepaniak

Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1850–1867), zeszyt B: Parafie diecezji żytomierskiej, klasztory, zmarli oraz indeks osobowy duchowieństwa obu diecezji i indeks miejscowości diecezji żytomierskiej. Katalog ten stanowi część Katalogu kościołów i duchowieństwa łacińskich diecezji kresowych (1798–1939). Prace mają na celu przygotowanie materiałów do sporządzenia atlasu historycznego Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na dawnych wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej od jej upadku do wybuchu II wojny światowej.  [więcej]

Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego...

Ks. Jan Szczepaniak

Katalog kościołów oraz duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego diecezji łuckiej i żytomierskiej (1850–1867), zeszyt A: Ordynariusz, instytucje centralne diecezji łuckiej i żytomierskiej, parafie diecezji łuckiej oraz indeks miejscowości diecezji łuckiej. Katalog ten stanowi część Katalogu kościołów i duchowieństwa łacińskich diecezji kresowych (1798–1939). Prace mają na celu przygotowanie materiałów do sporządzenia atlasu historycznego Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego na dawnych wschodnich ziemiach Rzeczpospolitej od jej upadku do wybuchu II wojny światowej.  [więcej]

Diecezja kamieniecka ok. 1830 r. Tom 1: Katalog kościołów i kaplic...

Ks. Jan Szczepaniak

Od niedawna historycy coraz bardziej doceniają przydatność schematyzmów diecezjalnych i zakonnych do badań nad dziejami Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej. Są one źródłem wymagającym. Aby w pełni wykorzystać informacje w nich zawarte, trzeba sporządzić zintegrowane, czyli scalone schematyzmy. Ułatwiają one nie tylko pracę badawczą, ale pozwalają także przeprowadzić krytykę wewnętrzną źródła. Obecnie oddajemy do rąk badaczy katalog diecezji kamienieckiej z 1830 r., sporządzony na podstawie protokołów wizytacji generalnej przeprowadzonej w latach 1829–1831. [więcej]

Medialne i transmedialne procesy narracyjne w identyfikacji postaw...

Pod redakcją Macieja Kawki, Wojciecha Prażucha i Pawła Płanety

Niniejszy zbiór prac powstał z inicjatywy Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności jako wynik zainteresowań jej członków i sympatyków. Tom zawiera prace wybitnych autorów – medioznawców, literaturoznawców, teologów, historyków, filozofów, kulturoznawców i językoznawców. Autorzy poświęcili swoją uwagę mediom, instytucjom publicznym i kreowanym przez nie narracjom medialnym i transmedialnym – jako najważniejszej płaszczyźnie komunikacji społecznej − oraz ich roli w procesach identyfikowania postaw patriotycznych Polaków.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/medialne-i-transmedialne-11355627057


CENA: 40 PLN [więcej]

Edukacja w świecie VUCA. Charakterystyka środowiska bezpieczeństwa

Pod redakcją Danuty Kaźmierczak, Janusza Ropskiego, Olgi Wasiuty i Waldemara Zakrzewskiego

W wielu przypadkach dotychczasowe formy i metody stosowane w rozwoju zawodowym kadr na potrzeby bezpieczeństwa w dużej części są nie do zaakceptowania we współczesnych czasach i warunkach. Nieodzowne jest dokonywanie zmian, weryfikowanie przyjmowanych rozwiązań. Chcąc bowiem być przygotowanym na ewentualność zdarzeń niekorzystnych dla państwa, trzeba się wkomponować w otaczającą rzeczywistość i umiejętnie z niej korzystać, aby efektywnie monitorować, neutralizować i eliminować skutki niekorzystnych zdarzeń.


ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/edukacja-w-swiecie-vuca-11157876785CENA: 39 PLN
[więcej]

Bezpieczeństwo zdrowotne – istota, pojęcie, ewolucja

Mirosław Borkowski, Cezary Krawczyk, Edyta Sadowska

Monografia stanowi bardzo ciekawy i użyteczny materiał dydaktyczny, dobrze prezentuje wyniki dotychczasowych badań, uzupełniane interesującymi obserwacjami autorów. Praca może się sprawdzić jako – odwołując się do terminologii medycznej – „książka pierwszego kontaktu” z problematyką bezpieczeństwa zdrowotnego. [więcej]

Poszukiwanie zaginionej wspólnoty w usieciowionej przestrzeni....

Jakub Mirek

Praca ta jest niezmiernie ożywcza na tle niezliczonych obecnie publikacji podnoszących problem cyfrowych zagrożeń, implicite wskazuje na bardziej radosne, beztroskie oblicze nowoczesnych technologii, przypomina też nieco zapomnianą dziś, a przecież wciąż aktualną kwestię więziotwórczego i wspólnototwórczego wymiaru internetu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/poszukiwanie-zaginionej-wspolnoty-10895351484


CENA: 38 PLN
[więcej]

Seksting – wiedza, doświadczenia i opinie młodzieży

Małgorzata Bereźnicka, Justyna Rokitowska

Książka stanowi ważny wkład w pogłębienie wiedzy dotyczącej sekstingu i zagrożeń z nim związanych. W recenzowanej pracy zostały podjęte ważne i aktualne problemy. Charakteryzuje ją swoboda narracji, oryginalność idei i integralność prowadzonych wywodów. Jest to opracowanie będące udaną próbą diagnozy wiedzy, doświadczeń i opinii młodzieży na temat sekstingu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/seksting-wiedza-doswiadczenia-10895327610


CENA: 38 PLN
[więcej]

Projektowanie treści w wymiarze communication design

Katarzyna Płoszaj

Content design, text design, creative writing, copywriting, UX writing — eksploracja tych zagadnień to meritum tej książki na temat projektowania treści w formach wizualnych, audiowizualnych oraz tekstowych (m.in. w postaci tekstów użytkowych, wizerunkowych czy literackich). Do kluczowych elementów tego opracowania należy także konceptualizacja i operacjonalizacja pojęcia «estetyka treści» w kontekście merytoryczno-emocjonalnych atrybutów designu.

ZAPRASZAMY DO ZAKUPU POPRZEZ NASZĄ KSIĘGARNIĘ NA ALLEGRO
https://allegro.pl/oferta/projektowanie-tresci-10871668380


CENA: 44 PLN
[więcej]

Democratic Clubs and the Alliance of Democrats in Poland in the...

Ewa Fogelzang-Adler

The establishment of the Alliance of Democrats was preceded by the emergence of Democratic Clubs. They sprung up between the autumn of 1937 and the summer of 1939 in a number of centres, in particular larger Polish cities. They brought together representatives of the contemporary intellectual elite, persons involved in academic and cultural activities, social and political life.  [więcej]

Reklama. Perspektywa empiryczna

Mariusz Wszołek

Reklama. Perspektywa empiryczna jest w głównej mierze empirycznym rozwinięciem publikacji Reklama. Operacjonalizacja pojęcia. Tym razem punkt ciężkości jest jednak ustawiony na empirycznej weryfikacji wskazanych problemów badawczych, relewantnych dla pola naukowego reklamy. Punkty węzłowe niniejszej publikacji to: dyferencje rynkowe w reklamie, dyskursywne funkcjonały wizualne w reklamie, semantyka reklamy i wiodące dyskursy reklamy.[więcej]