Wydawnictwo libron

Wydawnictwo Libron

Wydawnictwo Libron - Filip Lohner
ul. Zamkowa 4/2
30-301  Kraków

Dyrektor wydawnictwa: Filip Lohner

tel.:+12 446 94 42

 

tel. kom.: 508263890
E-mail: office@libron.pl
Redaktor naczelna: Elżbieta Krok

tel.: +12 446 94 41
E-mail: kontakt@libron.pl

 

Kontakt