Między Pałacem Rad i Pałacem Kultury. Studium kultury totalitarnej

Jakub Sadowski

Autor poddał analizie niektóre aspekty kultury totalitarnej; niektóre, lecz fundamentalne, niesłychanie ważne dla zrozumienia jej istoty. Są to: podstawowe semiotyczne kody i mechanizmy totalitarnego modelu świata; kwestia budowy języka kultury totalitarnej – nie tylko nowomowy, lecz całego języka, a więc systemu pojęć, mechanizmów nominacji, modelowania rzeczywistości, relacji podmiotu mowy z pozostałymi członkami wspólnoty; totalitarna urbanistyka jako przejaw budowy i wzmocnienia My-świadomości; wreszcie kodyfikacja prawna podstawowych zasad i kluczowych pojęć tej kultury, do których należą m.in. „rozwój rewolucyjny”, „postępowość”, „lud pracujący miast i wsi”, „siły imperializmu” czy wreszcie „masy demokratyczne”. […] Dzięki realizacji tej bardzo dobrze przemyślanej koncepcji Jakubowi Sadowskiemu udało się stworzyć dzieło o wymowie jasnej, klarownej, dobitnie ukazującej najważniejsze zasady semiotyczne leżące u podstaw kultury totalitarnej.

Z recenzji prof. Wasilija Szczukina

Książka jest fascynująca. Napisana z rozmachem i głęboką znajomością zawikłanych meandrów literackich i politycznych, a ponadto ukazująca nieznane konteksty i realia związane z dziejami kinematografii w Polsce i ZSRR oraz zapomniane szczegóły planów urbanistycznych, a także przywracająca do życia wymazane ze zbiorowej pamięci utwory, manifesty poetycko-literackie i sceny z życia codziennego. Kto pamięta końcowy okres stalinizmu, ten przeżyje to jeszcze raz. Młodszy czytelnik być może po raz pierwszy zrozumie, jak działała ta maszyna i jakie zadania nałożono na śrubki w tym mechanizmie, sportretowanym tak niekonwencjonalnie.

Z recenzji prof. Leszka Zasztowta


Jakub Sadowski (1977) – kulturoznawca i historyk idei, specjalista w zakresie problematyki rosyjskiej. Adiunkt w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłada m.in. historię propagandy radzieckiej i antropologię komunizmu. Niegdyś zapalony dziennikarz radiowy, obecnie publicysta współpracujący z Redakcją Rosyjską Polskiego Radia dla Zagranicy. Miłośnik i znawca rosyjskiego rocka. Autor monografii Rewolucja i kontrrewolucja obyczajów. Rodzina, prokreacja i przestrzeń życia w rosyjskim dyskursie utopijnym lat 20. i 30. XX w. (Łódź 2005).

Wersja drukowana

cena: 29 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość