Kuchnia Słowian. O żywności, potrawach i nie tylko…

Hanna Lis, Paweł Lis

Fascynująca i nowatorska opowieść o kulturze kulinarnej Słowian, omawiająca wszelkie aspekty związane z kuchnią naszych przodków – naczynia, potrawy, zioła, zachowanie przy stole i inne. W książce znajduje się również kilkadziesiąt stron receptur kulinarnych wprost znad wczesnośredniowiecznego paleniska! Autorzy wiedzę zdobytą przez studiowanie źródeł i fachowej literatury poparli badaniami, głównie z zakresu archeologii eksperymentalnej.

Hanna Lis – z zawodu bibliotekarz. Od sześciu lat stale współpracuje z Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym przy realizacji programu archeologii doświadczalnej oraz popularyzacji wiedzy z zakresu archeologii i historii za pomocą pokazów i prezentacji. Specjalizuje się w odtwarzaniu historycznych receptur oraz rekonstrukcji dawnych technik przygotowywania pożywienia. Od 2005 roku, we współpracy z Katedrą Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, realizuje autorski program badawczy „Pożywienie Słowian”, mający na celu odtworzenie jadłospisu ludności słowiańskiej z VIII–X wieku oraz zbadanie jego wartości odżywczych i stopnia przyswajania przez ludzki organizm. Wyniki pierwszego etapu tego programu opublikowała w artykule zamieszczonym w pracy zbiorowej Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim.

Paweł Lis – archeolog, pracownik Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. Zajmuje się badaniem wczesnośredniowiecznego osadnictwa słowiańskiego na terenie zachodniej Lubelszczyzny. Od 2005 roku realizuje autorski projekt „Muzeum Dawnych Słowian – otwarte muzeum tematyczne”, którego podstawę stanowi badane przez niego i częściowo zrekonstruowane grodzisko w Żmijowiskach. Pomysłodawca i organizator Warsztatów Archeologii Doświadczalnej – cyklicznej imprezy, w trakcie której we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie, Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie, Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie oraz Katedrą Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego realizowane są programy badawczo-edukacyjne poświęcone wczesnośredniowiecznej ceramice naczyniowej, pożywieniu Słowian, metalurgii i obróbce żelaza oraz budownictwu obronnemu okresu plemiennego na terenie Kotliny Chodelskiej. Dorobek pierwszych czterech sezonów archeologicznych eksperymentów opublikowany został w wydanej w roku 2007 pod jego redakcją monografii Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim.Wersja drukowana

cena: 35 zł

niedostępna