Dekada buntu. Punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977–1989

Remigiusz Kasprzycki

Praca podejmuje niezwykle ważną, ale zazwyczaj pomijaną w dotychczasowych badaniach historycznych, tematykę dziejów ruchu punk w Europie Środkowej. Mimo iż badacze schyłkowego okresu komunizmu w krajach tzw. demokracji ludowej coraz częściej zauważają, że jednym z istotnych czynników przyspieszających upadek tego systemu politycznego był narastający sprzeciw młodego pokolenia (widoczny zwłaszcza w niepokornej Polsce), swoje naukowe refleksje ograniczają zazwyczaj do sfery buntu stricte politycznego, koncentrując się na opisie młodzieżowej aktywności opozycyjnej. Tymczasem, jak przekonująco pokazuje Kasprzycki na przykładzie ruchu punk, zjawisko młodzieżowego buntu lat osiemdziesiątych miało znacznie większą skalę i obejmowało także środowiska, których zazwyczaj nie zaliczano do opozycji politycznej. (…) Solidna podstawa źródłowa dała możliwość odtworzenia dziejów punka nie tylko w PRL, lecz także w NRD, Czechosłowacji oraz – w mniejszym stopniu – w Związku Sowieckim i na Węgrzech. W efekcie powstała praca w wielu aspektach pionierska, znacząco poszerzająca naszą wiedzę o postawach społecznych w przededniu upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Remigiusz Kasprzycki – historyk, pracownik Katedry Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autor książek Opozycja polityczna w Krakowie w latach 1988 –1989 (Księgarnia Akademicka, Kraków 2003) oraz Rakowice-Czyżyny w latach 1921–1955. Krakowskie lotnisko w służbie wojskowej i cywilnej (Księgarnia Akademicka, Kraków 2010).

Z recenzji dr. hab. Zdzisława Zblewskiego, prof. UJ


 

Wersja drukowana

cena: 44 zł

niedostępna