Palimpsest Międzymorza

Leszek Szaruga

Obszar kresowy ma olbrzymie znaczenie w historii wielu państw Europy Środkowo-Wschodniej i żyjących w tej przestrzeni narodów „bezpaństwowych”, jak Romowie czy Żydzi. Zapewne możliwe jest – choćby z perspektywy tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego – odczytywanie jego dziejów w szerszym kontekście, jaki proponuje przywoływane przez Jerzego Stempowskiego pojęcie „Międzymorze”, obejmujące nie do końca określone granicami tereny między Bałtykiem i Adriatykiem oraz Morzem Czarnym. […] Jedno zdaje się nie ulegać wątpliwości: mamy tu do czynienia z tyglem aspiracji politycznych i wpływów religijnych, zaś dynamika przemian nie znajduje chyba analogii w żadnym innym regionie świata. Sam fakt ścierania się – w różnych okresach – dążeń imperialnych takich potęg, jak Polska, Rosja, Niemcy, Austro-Węgry i Turcja, stanowi dla badaczy tego regionu wyzwanie niezwykłe.

(fragment książki)


Prof. dr hab. Leszek Szaruga (ur. 1946) – poeta, prozaik, tłumacz, literaturoznawca, wykładowca w Instytucie Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej przy Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW, laureat Nagrody Kościelskich i literackiej nagrody paryskiej „Kultury”, w latach 1976 –1989 współredaktor pism drugiego obiegu („Puls”, „Wezwanie”, „Wybór”, „Opornik”) i czasopism emigracyjnych („Kultura”, „Kontakt”, „Pogląd”, „Archipelag”) oraz współpracownik sekcji polskich BBC, Deutsche Welle i Radia Wolna Europa. Ostatnio opublikował tomy szkiców „Kultura” – księga otwarta (2011), Gra o tożsamość (2013), prozę autobiograficzną Podróż mego życia (2010), zbiór aforyzmów Kanibale lubią ludzi (2012), tom wierszy Pomysł zapisu informacji (nielogiczny) (2013) oraz przekład Kolaży Herty Müller (2013).
Wersja drukowana

cena: 39 zł

zamawiam