Wielka Wojna na Jurze. Przebieg wydarzeń i cmentarze wojenne I wojny światowej między Krakowem a Częstochową

Piotr Orman, Krzysztof Orman

Jura Krakowsko-Częstochowska to atrakcyjny turystycznie region rozpoznawalny głównie za sprawą efektownych wapiennych ostańców skalnych oraz Orlich Gniazd, czyli malowniczych ruin zamków obronnych pochodzących z czasów Kazimierza Wielkiego. Obszar prawie w ogóle nie jest kojarzony z wydarzeniami I wojny światowej. Temat ten funkcjonował do niedawna w dość wąskim gronie pasjonatów, natomiast w dostępnej literaturze przedmiotu był ledwie zasygnalizowany. Podobna sytuacja dotyczy jurajskich cmentarzy wojennych, które jako materialne pamiątki toczonych tutaj zmagań są niewątpliwie warte bliższego poznania. Bazą źródłową książki są między innymi dzienniki bojowe walczących na tym terenie jednostek, wspomnienia bezpośrednich świadków i uczestników wydarzeń oraz niepublikowane dotąd materiały archiwalne.
 
Bracia Piotr i Krzysztof Ormanowie, absolwenci wydziału prawa Uniwersytetu Śląskiego, przewodnicy jurajscy, zajmujący się problematyką związaną z I wojną światową na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Autorzy licznych publikacji prasowych dotyczących tego zagadnienia.

Wersja drukowana

cena: 29 zł

niedostępna