Demokratyczna transformacja w Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010

Dominika Mikucka-Wójtowicz

Praca Dominiki Mikuckiej-Wójtowicz jest niezwykle sumiennym źródłowo, oryginalnym i dopracowanym warsztatowo studium ewolucji systemu polityczno-ustrojowego Serbii i Chorwacji w latach 1990–2010. […] Dzięki umiejętnościom językowym, indywidualnym staraniom i badawczej dociekliwości Autorka swobodnie interpretuje i komentuje materiały w językach państw bałkańskich. Przydaje to pracy autentyczności, […] pozwala też dotrzeć czytelnikowi do informacji i materiałów źródłowych, które ze względów językowych są słabiej dostępne dla badaczy nieposługujących się językiem państw, o których mowa w tytule monografii. Praca jest samodzielna, teoretycznie oryginalna, poznawczo i warsztatowo wysoce wartościowa.

Dominika Mikucka-Wójtowicz – doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, asystent naukowy w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka filologii słowiańskiej i politologii UJ, stypendystka Uniwersytetu w Zagrzebiu (2005) oraz Rządu Republiki Serbii (2009, 2011, 2012). Współorganizatorka Krakowskich Spotkań Młodych Politologów. Autorka publikacji poświęconych demokratyzacji oraz różnym aspektom funkcjonowania systemów politycznych Serbii i Chorwacji, przede wszystkim zaś ich systemom wyborczym i partyjnym oraz politycznej reprezentacji mniejszości w obu państwach. Obecnie prowadzi badania dotyczące europeizacji partii i systemu partyjnego Chorwacji. Laureatka nagrody im. Czesława Mojsiewicza za najlepszą pracę doktorską w dyscyplinie Nauk o Polityce za 2012 rok, przyznanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

Z recenzji prof. Mariana Grzybowskiego


 

Wersja drukowana

cena: 42 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość