Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce

red. Zbigniew Pasek

W Polsce historia tajnych stowarzyszeń, grup antychrześcijańskich i alternatywnych – względem katolicyzmu – postaw religijnych sięga przynajmniej XVI wieku. Swymi korzeniami dotyka ona magii i astrologii wykładanych w owym czasie na Akademii Krakowskiej. Składają się na nią również dzieje romantycznych tajnych bractw młodzieży z XIX wieku, a także zakonów ezoterycznych oraz ruchów satanistycznych i neognostyckich wieku XX.

Problematyka ta ma na Zachodzie swoją coraz obszerniejszą literaturę przedmiotu. Książka Ezoteryzm, okultyzm, satanizm w Polsce prezentuje zbiór pionierskich artykułów, dotyczących neopogańskich i okultystycznych ruchów współczesnej Polski.

Uzupełniają je artykuły poświęcone duchowości New Age i subkultur satanistycznych. Liczne kontrowersje wokół nich i zamęt pojęciowy domagają się uporządkowania i wyjaśnienia, które niniejsza pozycja stara się wprowadzić.

Książka prezentuje ujęcie naukowe, które jednak nie kłóci się z przystępną formą prezentacji wymienianych ruchów i wspólnot.

Wersja drukowana

cena: 14 zł

niedostępna