Synkretyzm fantasy. Fantasy świata wtórnego: literatura, kultura, mit

Grzegorz Trębicki

Niniejszy zbiór szkiców nawiązuje pośrednio do książki autora Fantasy. Ewolucja gatunku, rozwija jednak zupełnie nowe wątki badawcze. Z perspektywy kilku lat, które minęły od ukończenia poprzedniej pracy, niektóre z jedynie zasygnalizowanych tam zjawisk stały się wyrazistsze i łatwiejsze do zdiagnozowania. Dotyczy to zwłaszcza stosunkowo świeżych tendencji ewolucyjnych gatunku, których kulminacja nastąpiła właśnie w ostatnim dziesięcioleciu. Niektóre z nich wydają się na tyle znaczące, iż można chyba nawet mówić o zmianie całego paradygmatu współczesnej SWF (secondary world fantasy, czyli fantasy świata wtórnego). Kolejnym polem, na którym dotychczasowe ustalenia domagają się uzupełnienia i podsumowania, jest dyskusja pewnych kluczowych elementów fantasy, takich jak chociażby konstrukcja bohatera oraz antagonisty. Na koniec wreszcie niniejsze studium podejmuje niezwykle istotny temat obecności i funkcji wątków o charakterze mitycznym, jak również dąży do bardziej precyzyjnego opisu relacji literatury fantasy i mitu, podjętych z pozycji stricte literaturoznawczych.Wersja drukowana

cena: 34 zł

niedostępna