Językowe komunikowanie uczuć w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur

Agnieszka Wełpa

Niewiele jest prac materiałowych analizujących emocje i uczucia wyrażane w pieśniach ludowych. Nikt dotychczas nie opisał wyrażonych językowo uczuć w pieśniach z terenu Warmii i Mazur. […] Autorka wykazała, że język werbalny utrwalony w pieśniach jest źródłem wiedzy o człowieku, jego uczuciach, pragnieniach i emocjach, a zawarte w nim treści są składnikiem świadomości całej zbiorowości społecznej.

prof. dr hab. Maria Biolik


Książka […] po pierwsze umożliwia poznanie i opis pewnego fragmentu polskiej kultury ludowej, po drugie jest pracą o charakterze interdyscyplinarnym podejmującą ponadto centralny problem teoretyczny relacji język – kultura, po trzecie odznacza się bogactwem materiałowym i doskonałym warsztatem metodologicznym, po czwarte zaś wypełnia lukę, jaka istnieje w tym zakresie w polskim językoznawstwie.

prof. dr hab. Halina Kurek


Agnieszka Wełpa, ur. 1983 r., absolwentka filologii polskiej AŚ w Kielcach, Studium Doktorskiego IJP PAN oraz Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego UKSW. Doktor nauk humanistycznych. Pracuje w Pracowni Słownika Gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur w IJP PAN w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół leksykografii oraz zagadnień dotyczących semantyki, składni i frazeologii w tekstach artystycznych, zwłaszcza gwarowych.Wersja drukowana

cena: 39 zł

zamawiam