Socjolekt polskich alpinistów.
Analiza leksykalno-semantyczna słownictwa

Anna Niepytalska-Osiecka

Anna Niepytalska-Osiecka – absolwentka Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Pracownik naukowy w Instytucie Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego jako redaktor haseł. Interesuje się środowiskowymi odmianami polszczyzny, leksykologią i leksykografią. Podróżuje i uprawia turystykę górską.

Zaliczam recenzowaną pracę do najciekawszych opracowań, jakie ukazały się w ciągu ostatnich lat w domenie polskich badań socjolingwistycznych. Znakomicie zostało przybliżone bardzo rozbudowane słownictwo używane przez naszych alpinistów. […] Książka Anny Niepytalskiej-Osieckiej wzbogaca językoznawstwo polonistyczne o kapitalne spostrzeżenia dotyczące relacji język – kultura.

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg


Praca dr Anny Niepytalskiej-Osieckiej, oparta na obszernym i ciekawym, właściwie dobranym materiale językowym, jest rzetelnym, dojrzałym metodologicznie oraz wartościowym studium semantyczno-leksykalnym nowego i ciekawego socjolektu.

prof. dr hab. Jerzy PodrackiWersja drukowana

cena: 34 zł

zamawiam