Działalność wydawnicza, księgarskai introligatorska rodu Friedleinów w Krakowieoraz Warszawie w latach 1796–1956

Łukasz Romaniuk

Przedmiotem niniejszej publikacji jest działalność wydawnicza, księgarska i introligatorska rodu Friedleinów w Krakowie oraz Warszawie w latach 1796–1956, który to ród dzięki swojemu zaangażowaniu, wytrwałości i pracy wywarł duży wpływ na rozwój drukarstwa i księgarstwa w Polsce, zwłaszcza w okresie zaborów. Praca stanowi pierwszą w literaturze próbę naszkicowania dziejów tegoż rodu wyłącznie na tle ówczesnego drukarstwa, edytorstwa i księgarstwa dwóch dużych ośrodków miejskich: Krakowa, będącego drugim co do wielkości galicyjskim miastem, oraz Warszawy – stolicy Królestwa Polskiego.

Łukasz Romaniuk (ur. 1984 r.) – absolwent Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (2012 r.), magister informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Kraśniczynie (powiat Krasnystaw). Uczestnik seminarium doktoranckiego w Instytucie Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Zainteresowania badawcze: historia prasy i książki w XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem rynku wydawniczo-prasowego w Galicji.Wersja drukowana

cena: 30 zł

niedostępna