Obecni ciałem. Warsztat polskich tancerzy butō

Magdalena Zamorska

Podstawowym założeniem Autorki jest twierdzenie, iż istota butō to nie estetyka używana w przedstawieniach, lecz stan osiągany w rezultacie praktyki przez performera i doświadczany przez świadków jego działania. Tej istoty nie można szukać w wyizolowanym dziele przedstawieniu. Znaleźć ją można przez odejście od estetyki tradycyjnej ku estetyce performatywności. To podstawowe przesunięcie wyznacza oryginalny punkt wyjścia książki. […] W efekcie powstała bardzo interesująca galeria odmian polskiego butō, będąca czymś w rodzaju zbiorowej definicji tego zjawiska, a jednocześnie pokazująca całą sieć jego pokrewieństw i związków. Dzięki podejmowaniu za każdym razem na nowo prób definiowania butō zgodnie z poglądami poszczególnych artystek i artystów, Autorka stworzyła panoramę ukazującą złożoność tej sztuki, w tym także sprzeczności między odmiennymi sposobami jej rozumienia.

Prof. dr hab. Dariusz Kosiński

Autorka – sprawnie wykorzystując metodologię kulturoznawstwa, performatyki i antropologii – zrekonstruowała i przeanalizowała warsztat artystyczny oraz źródła inspiracji artystów butō czynnych w Polsce. […] Swoje stanowisko kompetentnie wzmocniła nawiązaniami do współczesnej neuronauki.

Prof. dr hab. Mirosław Kocur


Magdalena Zamorska – doktor nauk humanistycznych, kulturoznawczyni, tłumaczka; adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UWr. Do jej zainteresowań badawczych należą: strategie twórcze, zagadnienia doświadczania, percepcji i recepcji, sposoby angażowania widza w nowym tańcu, jak również związki sztuk performatywnych z technologią i nauką. Zrealizowała projekt badawczy Multimedia: strategie wykorzystywania nowych mediów (elektronicznych, cyfrowych) w polskim nowym tańcu. Publikowała w wielu pismach, m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Didaskaliach”, „Teatrze”. Publikacje autorki do pobrania w Internecie: wroc.academia.edu/MagdalenaZamorska


Praca doktorska, na bazie której powstała książka, otrzymała wyróżnienie w IX edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (2012), ogłaszanego przez Narodowe Centrum Kultury w WarszawieWersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość