Prawne i społeczne aspekty eutanazji

Piotr Góralski

W natłoku medialnych doniesień i burzliwych, emocjonalnych dyskusji na temat eutanazji książka Piotra Góralskiego wyróżnia się rzetelnością i wieloaspektowym ukazaniem tego zjawiska. Autor prezentuje ten, wydawałoby się współczesny problem, w perspektywie historycznej, pokazując, jak odnoszono się do eutanazji dawniej. Analizuje także obecne uregulowania prawne dotyczące eutanazji istniejące w niektórych państwach Europy Zachodniej, w Australii czy Stanach Zjednoczonych. Szczególnie jednak skupia się na obowiązujących rozwiązaniach prawnych w Polsce oraz na przedstawieniu możliwych zmian w przepisach polskiego prawa. Istotną częścią pracy jest rozpatrzenie społecznych aspektów eutanazji, co autor czyni na podstawie badań empirycznych dotyczących stosunku polskiego społeczeństwa do problemu eutanazji, a także poglądów lekarzy i prawników. Książka daje też przegląd argumentów za eutanazją i przeciw niej.

Dr Piotr Góralski jest adiunktem w Katedrze Prawa Karnego Materialnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wykładowcą Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Legnicy. Zajmuje się problematyką podstaw odpowiedzialności karnej, zasad wymiaru kary, przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, a także kryminologicznymi i  prawnymi aspektami przestępczości eutanatycznej. Wyrazem tego jest kilkanaście artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych tym zagadnieniom.Wersja drukowana

cena: 54 zł

niedostępna