Publiczne radio regionalne. Funkcje społeczne i dylematy regionalnego rynku medialnego

Andrzej Ryczkowski

Andrzej Ryczkowski – od 1997 roku dziennikarz radiowy Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Białymstoku, wcześniej związany z lokalnym Radiem Bit i rozgłośnią akademicką Radiem Akadera. Ukończył studia politologiczne i socjologiczne, w 2013 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i branżowych z zakresu komunikacji medialnej, nowych mediów i badań słuchalności radia.

[...] Recenzowaną pracę oceniam bardzo wysoko, jako samodzielnie przygotowane dojrzałe studium socjologiczne polegające na wykorzystaniu danych ilościowych do diagnozy stanu publicznego radia regionalnego oraz dylematów rynku medialnego. Oznacza to, że główną wartość naukową, merytoryczną rozprawy upatruję zarówno w jej warstwie teoretycznej, jak i empirycznej. [...] Praca została zrealizowana w sposób unikalny, trudny do powtórzenia przez badacza bez doświadczeń praktycznych w zakresie pracy w mediach.


Fragment recenzji prof. Andrzeja Sadowskiego

Wersja drukowana

cena: 38 zł

niedostępna