Chiny i Japonia a Zachód. Historia nieporozumień

Piotr Napierała

W opracowaniu zaprezentowano wybrane elementy historycznie uwarunkowanych relacji pomiędzy Chinami i Japonią a światem zachodnim od starożytności do dziś. Autor zwraca uwagę na różne sfery życia społecznego, elementy specyfiki kulturowej, polityki, obyczajowości, powracając nieustannie do stereotypów. W swoim opracowaniu korzysta z niezwykle bogatej literatury przedmiotu. [...] Nietrudno zauważyć dobry warsztat historyka poszukującego uzasadnienia źródłowego stawianych tez skupiających się na zagadnieniu stereotypów. Autor nie unika w książce własnych refleksji. Choć mogą one być i są dyskusyjne, tworzą też w jakimś sensie żywą narrację młodego pokolenia badaczy i naukowców zderzających się z tak odmiennymi uwarunkowaniami cywilizacyjnymi. [...] Niewątpliwie praca może stanowić bardzo cenną pozycję książkową przyczyniającą się do powiększenia naszej wiedzy nie tylko z zakresu szeroko rozumianej kultury europejskiej, ale także kultury azjatyckiej, wobec której wciąż występuje deficyt poznawczy (zwłaszcza w naszym kraju).

Piotr Napierała (ur. 18 maja 1982 r. w Poznaniu) – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się myślą polityczną Oświecenia i jego przeciwników, teorią i praktyką politycznego liberalizmu oraz problematyką stereotypów narodowych i kulturowych. Autor licznych książek, m.in.: Hesja-Darmstadt w XVIII stuleciu. Wielcy władcy małego państwa, „Kraj wolności” i „kraj niewoli” – brytyjska i francuska wizja wolności w XVII i XVIII wieku (praca doktorska), Simon van Slingelandt – ostatnia szansa Holandii, Paryż i Wersal czasów Voltairea i Casanovy.

prof. UAM dr hab. Włodzimierz Wilowski
(fragment recenzji wydawniczej)

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam