W poszukiwaniu uniwersalnego sensu. Szkic kulturoznawczy

Łukasz Trzciński

W nowych formach kultury społeczeństwa informacyjnego otwierają się możliwości neutralizacji i rozwiązania wielu napięć towarzyszących ludzkości od wieków. Dualizmy ciała i umysłu, świadomości oraz nieświadomości, wolności i podlegania nieustannej kontroli oraz wiele im podobnych przybierają w czasach niezwykłego postępu technologicznego nieznane dotąd postacie. Rodząca się kultura, tworzona dzięki współdziałaniu informatycznej sieci, robotyzacji oraz cyborgizacji, oprócz swej pozytywnej strony stwarza także wiele zagrożeń. Jednym z nich jest pojawienie się mitów zamykających człowieka w światach wirtualnych, gdzie pozostaje on oddzielony od rzeczywistości, w której trzeba podejmować decyzje i być za nie odpowiedzialnym. W książce ukazane zostały warunki wyjścia poza różnego rodzaju iluzje niepozwalające na poszukiwanie uniwersalnego sensu świata i ludzkiego życia w procesie nadchodzącej zmiany cywilizacyjnej.

Profesor Łukasz Trzciński jest pracownikiem Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół antropologii kulturowej i filozoficznej. Podejmuje w swych badaniach kwestie związane z mitami rodzącymi się w społeczeństwie informacyjnym, jego prace dotyczą także filozofii i religii Indii oraz Chin. Napisał między innymi książki Mit bohaterski w perspektywie antropologii filozoficznej i kulturowej (WUJ, Kraków 2008) oraz Mit wolności w cyberkulturze (Nomos, Kraków 2013).
Wersja drukowana

cena: 30 zł

zamawiam