Poljska u Bosni. Bosna u Poljskoj

red. Tomasz Jacek Lis, Mateusz Maleszka

Od północnych granic Bośni do południowych granic Polski jest około 800 kilometrów. To dużo czy mało? Nie myślę o odległości fizycznej, geograficznej, ale o społecznej, tej tkwiącej w naszych głowach. Niestety, w przypadku Bośni i Hercegowiny ta odległość jest duża, zdecydowanie za duża. O kraju nad Miljacką, Neretwą, Bosną i Vrbasem wiemy stanowczo za mało (tak samo zresztą wygląda sytuacja w drugą stronę – wiedza naszych bośniackich partnerów o Polsce jest więcej niż skromna). Stąd wartość takich spotkań historyków jak te, z którego materiały Czytelnik dostaje właśnie do ręki. Wspólnym wysiłkiem historyków z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutu Historii w Sarajewie oraz Ambasady Polskiej w BiH zorganizowane zostało spotkanie, które miało zewidencjonować i podsumować to, co zostało już opracowane w dziedzinie polsko-bośniackich relacji.