Wspomnienia lekarza 1936–1945

Antoni Golański

Dr med. Antoni Eugeniusz Golański urodził się 13 czerwca 1911 roku w Zatorze. Ukończył Gimnazjum im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, a w styczniu 1937 roku – studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 22 czerwca 1939 roku uzyskał doktorat, przedstawiając pracę zatytułowaną Własności krwiotwórcze kobaltu. Po studiach rozpoczął pracę zawodową w Szpitalu św. Łazarza, a następnie pracował jako asystent prof. Jana Glatzla w I Klinice Chirurgicznej przy ulicy Kopernika 40 w Krakowie. Podczas okupacji hitlerowskiej podjął pracę lekarską w podkrakowskiej miejscowości Liszki. Organizował tam jako żołnierz Armii Krajowej pomoc medyczną dla ludności oraz działających na tych terenach partyzantów. Po wojnie kontynuował pracę w I Klinice Chirurgicznej w Krakowie jako asystent, a później adiunkt prof. Glatzla. Był organizatorem i pierwszym ordynatorem oddziału chirurgicznego w wybudowanym w latach pięćdziesiątych XX wieku Szpitalu im. Stefana Żeromskiego w Krakowie-Nowej Hucie. W latach sześćdziesiątych zorganizował przychodnię obwodową Kraków-Grzegórzki i pełnił funkcję jej kierownika. Zajmował się działalnością społeczną, był m.in. radnym miasta Krakowa. Zmarł 5 lipca 1991 roku w Krakowie.Wersja drukowana

cena: 32 zł

niedostępna