Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych

Red. Jolanta Rybska-Klapa i Hanna Stępniewska-Gębik

Prezentowana publikacja jest wynikiem refleksji związanej z teoretycznymi i praktycznymi aspektami pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, który funkcjonuje w środowisku szkoły ogólnodostępnej. Problematykę opracowania charakteryzuje duża różnorodność, bowiem taki charakter mają trudności tej grupy uczniów i działania pomocowe do nich adresowane.Wersja drukowana

cena: 38 zł

zamawiam