Terminologia i słownictwo specjalistyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego

Małgorzata Kosińska-Zagajewska

Praca Terminologia i słownictwo specjalistyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego dzieli się na dwie części. Pierwsza – teoretyczno-analityczna – obejmuje refleksję nad celem i sposobami obserwacji słownictwa specjalistycznego w tekstach artystycznych oraz jego opis semantyczno-funkcjonalny, wzbogacony o liczne tabele i schematy zestawiające dane frekwencyjne i dystrybucyjne. Przedstawione w publikacji analizy i wnioski otwierają się na wiele dyscyplin humanistycznych – od leksykologii, historii języka, stylistyki po estetykę, historię literatury, teatru, idei. Drugą część książki stanowi słownik tematyczny odzwierciedlający strukturę utworzonych pól terminologicznych, z pełną ilustracją materiałową.

Małgorzata Kosińska-Zagajewska – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, absolwentka filologii polskiej UJ, laureatka V edycji ogólnopolskiego Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego na najlepszą polonistyczną pracę magisterską, członek projektu „Słownictwo dyferencjalne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego – studia leksykologiczno-leksykograficzne”. Jej zainteresowania naukowe obejmują badania leksykologiczne, stylistyczne i tekstologiczne. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki językowego obrazu świata, perswazji i manipulacji w publicystyce, języka tekstów prasowych i popularnonaukowych.
Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam