Edukacja przyrodnicza z zastosowaniem e-learningu przygotowaniem do uczenia się przez całe życie

Beata Jancarz-Łanczkowska

Beata Jancarz-Łanczkowska – doktor nauk biologicznych, wieloletni nauczyciel biologii w szkołach ponadgimnazjalnych oraz doradca metodyczny ds. nauczania biologii. Autorka programów nauczania, podręczników, zbiorów zadań maturalnych oraz różnorodnych opracowań metodycznych wspomagających pracę nauczycieli przyrody i biologii. Obecnie pracuje w Studium Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki wpływu mediów na procesy uczenia się i nauczania.

„Książka zawiera wiele ciekawych wyników badań i może być interesująca dla pedagogów z racji coraz bardziej powszechnego wykorzystania blended learningu w edukacji szkolnej”.
Dr hab. Ligia Tuszyńska prof. nadzw. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

„Monografia autorstwa dr Beaty Jancarz-Łanczkowskiej ma ambicję zbudowania pomostu między warstwą techniczną (jaką stanowi e-learningowa platforma edukacyjna), kulturowo-społeczną (związaną z elementami cywilizacyjnymi i edukacyjnymi – sposobami przetwarzania informacji, modelami nauczania i uczenia się, koncepcją permanentnego kształcenia) oraz biologiczną (edukacja przyrodnicza) i ukazania możliwej i celowej symbiozy tych trzech komponentów. Zadanie to zostało przez Autorkę wykonane (…)”.
Dr hab. inż. Janusz Morbitzer prof. nadzw. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej