W stronę radykalnego pluralizmu religijnego

Dawid Rogacz

Dawid Rogacz (ur. 1992) – doktorant w Zakładzie Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz student sinologii tegoż uniwersytetu. Autor kilkunastu artykułów naukowych, w tym dwóch anglojęzycznych. Jego zainteresowania badawcze obejmują z jednej strony filozofię azjatycką, z drugiej – analityczną filozofię religii, czego wyrazem jest niniejsza publikacja, będąca poszerzoną wersją pracy magisterskiej obronionej w 2015 roku. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Funduszu Rodziny Kulczyków, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania, a w skali międzynarodowej – Nankai University w Tianjinie.

Autor podejmuje pytanie fundamentalne nie tylko dla naszej kultury, lecz wręcz dla naszej cywilizacji. Pyta mianowicie o możliwość pluralizmu religijnego oraz zarazem próbuje udzielić odpowiedzi możliwie pozytywnej, którą określa mianem radykalnego pluralizmu religijnego. Pluralizm radykalny uznaje tyle prawdziwych dróg, ile jest religii, zachowując je w całości i nie deformując. Każda religia ma własne Real, które jest takie, jak ta religia Je opisuje i jak przeżywają Je dani wyznawcy. Jahwe, Bóg Ojciec i Allah są różnymi Bogami, obok Pełni Istnienia może zaś istnieć buddyjska Pustka. (…) To praca kontrowersyjna i ważna, gdyż możliwość spotkania różnych religii wciąż pozostaje jedną z najważniejszych spraw współczesności.

(fragment recenzji prof. zw. dra hab. Romana Kubickiego)Wersja drukowana

cena: 32 zł

zamawiam