Kronika Słowian. T. 3: Ruś Kijowska w czasach pierwszych Rurykowiczów

Witold Chrzanowski

[...] Można ulec urokowi nauki rosyjskiej i radzieckiej i przyjąć, że plemię „Ruś” to – podobnie jak Siewierzanie, Polanie, Radymicze czy Drewlanie – lud słowiański, a swą nazwę zawdzięcza rzece Roś, jedynemu toponimowi, który ta nauka odnalazła na umocowanie geograficzne historycznego skądinąd ludu. Można, tylko po co? Źródła pisane „dowodzące słowiańskości” Rusi/Rusów ograniczają się do zaledwie kilku przekazów, przy czym żaden, niestety, nie wytrzymuje krytyki merytorycznej, w tym dwa są ewidentnym fałszerstwem.

Witold Chrzanowski – ur. w 1963 roku w Krakowie. Publikuje od roku 1995. Poszukiwania badawcze autora skupiają się głównie na dziejach Słowiańszczyzny, w szczególności na relacjach słowiańsko-skandynawskich, oraz na historii republikańskiego Rzymu. Autor kilkunastu publikacji, m.in. Henryk Pobożny (2001), Wojna tatarska (2006), Słowianie i wikingowie (2007).Wersja drukowana

cena: 29.9 zł

niedostępna