Kronika Słowian. T. 2: Polanie

Witold Chrzanowski

[…] Lokalizacja plemienia Polan nastręcza od początku badań nad genezą państwowości polskiej wcale nie mały problem. Występuje tu bowiem sytuacja patowa: nie dostrzegamy rzeczonego plemienia na obszarze Wielkopolski, czyli Starej Polski, w wieku IX, mamy natomiast scentralizowane państwo polańskie o tendencjach ekspansywnych w wieku X. Nie koniec na tym. Tłumaczenie tego procesu indywidualnymi cechami Mieszka I, bez względu na okoliczności, w jakich ten książę pojawił się na tronie – czy to na drodze sukcesji po ojcu, czy w wyniku wojny domowej – niczego nie wyjaśnia, ponieważ ciągle nie znamy ludu, który wykazał dziejową prężność i był zdolny zawojować sąsiednich Słowian, a  nadto odpierać z powodzeniem najazdy wrogów, w tym Sasów grafa Hodona.


Witold Chrzanowski – ur. w 1963 roku w Krakowie. Publikuje od roku 1995. Poszukiwania badawcze autora skupiają się głównie na dziejach relacji słowiańsko-skandynawskich oraz historii republikańskiego Rzymu. Autor kilkunastu publikacji, m.in. Henryk Pobożny (2001), Wojna tatarska (2006), Słowianie i wikingowie (2007), Kronika Słowian. T. 1: Rzesza Wielkomorawska i kraj Wiślan (2008).Wersja drukowana

cena: 29 zł

niedostępna