Pedagogika wczesnoszkolna. Kluczowe problemy

Irena Adamek

Prof. dr hab. Irena Adamek – wieloletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (m.in. dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej), aktualnie kierownik Katedry Pedagogiki  w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W latach 2006–2014 przewodnicząca Komisji Nauk Pedagogicznych PAN Oddział w  Krakowie (aktualnie członek), członek Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN. Recenzent Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. podręczników, programów i środków dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej. Specjalizacja: dydaktyka, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Autorka monografii, m.in.: Umiejętności dydaktyczne nauczyciela klas I–III szkoły podstawowej. Stan oraz próby ich kształcenia; Rozwiązywanie problemów przez dzieci; Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka; Teoria i praktyka przygotowania dzieci do szkoły w warunkach rozwoju polskiego przedszkola (druga połowa XIX wieku–1918 rok); Podstawy edukacji wczesnoszkolnej; Programy kształcenia zintegrowanegoa standardy ich konstruowania; Teoretyczne i praktyczne podstawy konstruowania programów szkolnych, oraz około 250 artykułów opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach w kraju i za granica, a także redaktorka 18 książek.

Pedagogika wczesnoszkolna – kluczowe problemy to wartościowe i znaczące dla nauczycieli przesłanie nowego myślenia o dziecku i jego uczeniu się, z wyraźnym wskazaniem na szczególność w nim roli nauczyciela. W natłoku bodźców, w hałasie słów i  obrazów, jakie towarzyszą rozwojowi człowieka, nauczyciel w  interpretacji Autorki – powraca niejako do swej właściwej roli – tłumaczącego, co niezrozumiałe, odkrywającego, co zakryte, przypominającego, co zapomniane, a nade wszystko stwarzającego klimat i  środowisko do edukacyjnej aktywności ucznia […].
Problematyka publikacji odnosi się do podstawowych założeń edukacyjnych: wykorzystania najnowszych badan psychologiczno-pedagogicznych i socjologicznych w edukacji elementarnej; projektowania edukacji na czas obecny i na przyszłość z wykorzystaniem różnorodnych modeli; koncentrowania się na problemach i  aplikacjach alternatyw; modyfikacji refleksji nad jakością edukacji i  zmiany schematów działania przyjętych w dotychczasowych rozwiązaniach edukacyjnych […].
Publikacja wpisuje się w szczególnie wartościowy nurt analiz i rozważań nad współczesną edukacją dziecka.

Z recenzji dr hab. Eugenii Rostańskiej, prof. nadzw. WSB w Dąbrowie Górniczej

Wersja drukowana

cena: 40 zł

niedostępna