Technologiczno-społeczne oblicza XXI wieku

red. Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek, Dorota Żuchowska-Skiba

Ze względu na duże zróżnicowanie i zakres zjawisk wynikających z wzrastającego udziału nowych technologii we współczesnym świecie rozdziały tworzące książkę zostały podzielone na cztery części. Pierwsza z nich skoncentrowana jest na ukazaniu przemian w prywatności i zacieraniu granic pomiędzy tym, co prywatne i publiczne w przestrzeni mediów cyfrowych. Druga część skoncentrowana jest na ukazaniu przestrzeni miejskiej z perspektywy technologii cyfrowych. Trzecia, najbardziej zróżnicowana pod kątem tematycznym, obejmuje zagadnienia rozwoju, gospodarki i pracy. Czwarta część porusza tematykę związaną z zagrożeniami w sieci, ochroną informacji i danych osobowych oraz prawnymi aspektami korzystania z zasobów sieciowych.

Większość tekstów dotyczy społecznego działania technologii cyfrowych w różnych sferach życia – gospodarki, polityki, kultury, zdrowia, a także codzienności. Procesy przechodzenia od analogowości do cyfrowości nie zostały jeszcze wystarczająco oświetlone, a jest to jedna z największych i najbardziej brzemiennych w skutki zmian społecznych w historii cywilizacji. Problematyka zawarta w zbiorze w znacznej części dotyczy tego, co się określa jako STS (Science–Technology–Society Studies). Artykuły są interesującą próbą teoretycznej refleksji w ciągle słabo w polskich naukach społecznych obecnym obszarze relacji społeczeństwo–nauka–technika/technologia. Zważywszy na zmienność technologii, mamy do czynienia z bardzo dynamicznymi zjawiskami zachodzącymi w tych relacjach. Można powiedzieć, że są one w permanentnej „fazie beta” – nieustannym stawaniu się skazanym na wieczne niedokończenie. I tom dobrze zdaje z tego sprawę.

Z recenzji prof. dr. hab. Kazimierza Krzysztofka

Uniwersytet SWPS w Warszawie

Wersja drukowana

cena: 40 zł

zamawiam