Media. pl. Badanie nad mediami w Polsce

red. Tomasz Bielak, Grzegorz Ptaszek

Redaktorom tomu udało się zgromadzić teksty najbardziej znanych i znaczących badaczy z różnych obszarów wiedzy o mediach, a zarazem uczonych reprezentujących różne pokolenia w polskim medioznawstwie.
Mamy tu nestorów tej dyscypliny wiedzy, jej ciągle aktywnych klasyków oraz młode (no, może nie tak bardzo) wilki. Są tu zatem reprezentanci prasoznawstwa, badacze mediów masowych, filmo i telewizjoznawcy, badacze gier komputerowych i palimedialnego dziennikarstwa, specjaliści od sztuki nowych mediów i sieciowych prosumentów. [...] Każdy z nich mówiąc o mediach,  mówi o czymś trochę innym i trochę inaczej. Obok nacechowanego etycznie dyskursu humanistycznego/hermeneutyki pojawia się relacja z projektu badawczego o charakterze ilościowo-jakościowym, nowemu odczytaniu koncepcji McLuhana towarzyszy pełen pasji esej o dziennikarzach-celebrytach. [...] Redaktorzy książki starali się uporządkować ten wielogłos od tekstów najbardziej ogólnych (przedstawienie stanu badań, wymiar etyczny w badaniu  mediów  i praktykach medialnych), poprzez różne aspekty metodologiczne współczesnego medioznawstwa (intencje metodologiczne, konkretne projekty badawcze oraz prezentacje metod i wyników badań), po konkretne obszary problemowe (dziennikarze/celebryci, archeologia mediów, sztuka  i nowe  media).


Z recenzji wydawniczej prof. Tomasza Stępnia

Wersja drukowana

cena: 38 zł

niedostępna

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość