III Rzeczpospolita Polska 1990–2016. Opinie – dylematy – kontrowersje

red. Ewa Bujwid-Kurek, Wojciech Kasprowski

Namysł nad III Rzeczpospolitą to refleksja nad systemem politycznym, który należy do podstawowych kategorii o kluczowym znaczeniu we współczesnej politologii. […] Bezdyskusyjny jest fakt, że naukowa ocena funkcjonowania systemu politycznego jest bardzo ważna szczególnie dlatego, że oczekuje się jego funkcjonowania efektywnego i stabilnego, a w tych systemach, gdzie demokracja jest nadrzędną wartością – konsolidacji. Oczywiste jest, że system nieefektywny zakłóca stabilizację. Brak stabilizacji lub jej niski poziom najczęściej stwarza chaos i niezadowolenie społeczne wewnątrz systemu, na zewnątrz zaś przede wszystkim cechuje się niską skutecznością zawieranych aliansów i układów politycznych, co bezpośrednio skutkuje wykluczeniem i marginalizacją na arenie międzynarodowej. By ustrzec się przed takimi groźnymi zjawiskami patologicznymi, należy zadbać o to, by każda część składowa systemu politycznego była jego zdrowym, tzn. właściwie funkcjonującym (zgodnie z prawem), segmentem. […]
Jesteśmy w pełni przekonani, że książka ta zainteresuje nie tylko ludzi nauki, studentów, lecz także polityków odpowiedzialnych za prowadzenie polityki państwa.

 Fragment Wstępu

W publikacji dominują analizy politologiczne, dotyczące z jednej strony „idei i praktyki” konstytucji, z drugiej  zaś zagadnień bardziej szczegółowych odnoszących się między innymi do polityki zagranicznej, rozważanej przez pryzmat polityki regionalnej. Nie za- brakło też innych aspektów – w tym analizy systemu medialnego czy polityki historycznej jako instrumentów kształtowania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. […]
Opublikowanie książki w istotny sposób usystematyzuje, ale też wzbogaci stan wiedzy na temat polskiego systemu politycznego po 1989 roku, skłaniając przy tym do namysłu, a może, miejmy nadzieję, też i działania tych wszystkich, którym – jak piszą Redaktorzy – dobro Rzeczypospolitej nie jest obojętne.

 

Fragment recenzji

Wersja drukowana

cena: 38 zł

zamawiam