Współczesna edukacja. Wielopłaszczyznowość zadań

Redakcja naukowa Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska

[…] do rąk czytelników trafia książka stanowiąca efekt zbiorowej pracy kilkunastu autorów, w większości pracowników naukowo-dydaktycznych  różnych uczelni, ale i praktyków, którzy podjęli namysł nad wielopłaszczyznowością zadań współczesnej edukacji.  Z punktu widzenia dydaktycznej idei wzajemnego przenikania się myśli naukowej oraz rozwiązań i wdrożeń praktycznych, wychodząc naprzeciw konieczności współpracy i współdziałania wszystkich podmiotów uczestniczących w organizacji i przebiegu procesu kształcenia (zarówno w warstwie refleksji naukowej, jak i realizacyjnej), podjęcie tej problematyki należy uznać za cenne i uzasadnione.

Fragment recenzji

prof. nadzw. dr hab. Anny Karpińskiej

 

Monografia […] sygnalizuje najistotniejsze  zagadnienia współczesnej edukacji, które odpowiednio odczytane przez refleksyjnego czytelnika – składają się na obraz kierunków jej rozwoju […]. Tytuł monografii […] zwraca uwagę na fakt, że współczesna edukacja – po pierwsze – implikuje wielość zadań, a może nawet trafniejsze byłoby tu słowo „wyzwań”, po wtóre – uwikłana jest w wiele różnorodnych kontekstów. Te dwie okoliczności stwarzają […] szerokie pole do podejmowania tematyki rozważań […], co w rezultacie zaowocowało wartościową pozycją na rynku współczesnych prac pedagogicznych.

Fragment recenzji

prof. nadzw. dr. hab. inż. Janusza Morbitzera

Wersja drukowana

cena: 38 zł

zamawiam