Interpretacja tekstu antycznego

red. nauk. Amadeusz Citlak

Interpretacja tekstów to jedna z tych dziedzin nauki, której najtrudniej zadowolić grono wymagających odbiorców, gdyż nie ma i nie może być tu miejsca na definitywne i jednoznaczne rozstrzygnięcia (…). (…) na ostateczny owoc interpretacyjnych zabiegów składają się także indywidualne preferencje, wrażliwość, intelektualna oraz humanistyczna formacja badacza. Wszystko to sprawia, że zadanie interpretacji tekstów jest tyleż trudne, co fascynujące i inspirujące (…). W publikacji skoncentrowano się z jednej strony na ponownym spojrzeniu na tradycyjne metody interpretowania tekstów, a z drugiej na promocji nowych metod uwzględniających szeroko dorobek wielu dyscyplin naukowych odsłaniających obszary poznania, bez których dotarcie do istoty przekazu tekstów antycznych nie byłoby możliwe.
Z recenzji dr. hab. Krzysztofa Kowalika


Niniejsza publikacja wpisuje się w rozległą dyskusję na temat możliwości, a zarazem ograniczeń, z jakimi trzeba się zmierzyć, zadając sobie trud poszukiwania znaczenia i przesłania antycznych źródeł pisanych. Nie jest to w żadnym razie wyczerpujące studium wspomnianej tematyki, a raczej propozycja spojrzenia na stare i względnie nowe sposoby interpretacji, które od pewnego czasu cieszą się dość dużym zainteresowaniem (…). Autorami są m.in. filolodzy, patrolodzy, bibliści i hebraiści, którzy reprezentują różne stanowiska teoretyczne, w związku z czym wykorzystują też odmienne zestawy narzędzi w swojej pracy z literaturą starożytną.

Ze Wstępu


Wersja drukowana

cena: 39 zł

zamawiam