Wyobraźnia w kulturze. Duchowość, sztuka, literatura

red. Izabela Trzcińska i Agata Świerzowska

Na obecnym etapie rozwoju antropologii kulturowej coraz większą rolę odgrywają jej współczesne subdyscypliny, takie jak antropologia obrazu, widowisk, komunikacji, doświadczenia czy  wreszcie – wyobraźni. Prowadzone w obrębie tych kontekstów badania pozwalają, niczym w soczewce, zobaczyć zjawiska współczesnej kultury, a jednocześnie zwrócić uwagę na tradycje, w których pozostają one zakorzenione.

 

Antropologia wyobraźni umożliwia zrozumienie, w jaki sposób kształtują się  kulturowe wizje i marzenia. Próbuje też  odpowiedzieć na pytanie, które z tych wątków charakteryzuje trwałość rozciągająca się nieraz na całe pokolenia, podczas gdy inne pojawiają się  jedynie na chwilę. Specyficzną niszą w tych studiach pozostają badania nad ezoteryzmem. Ich przedmiotem jest  imaginacja kulturowa, rzec by można, w postaci czystej, wraz z towarzyszącym tej sferze bagażem fantastyki, nierzadko też  groteski. Ów zbiór opowieści i obrazów nieprawdopodobnych odgrywa jednak niekwestionowaną rolę kulturotwórczych inspiracji, toteż warto baczniej im się  przyglądać. Wybrane tematy z tej dziedziny znalazły się  w książce, którą oddajemy właśnie Czytelnikom.

Wersja drukowana

cena: 38 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość