Rozmowa o Romanie Ingardenie i Izydorze Dąmbskiej

Władysław Stróżewski, Adam Węgrzecki

W dniu 23 kwietnia 2012 roku w Krakowie miało miejsce szczególne wydarzenie filozoficzne. W sali im. Romana Ingardena Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się zebranie naukowe Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, które nie miało charakteru tradycyjnego odczytu, lecz debaty. Dwóch krakowskich filozofów – profesor Władysław Stróżewski i profesor Adam Węgrzecki – rozmawiało o swoich mistrzach: Izydorze Dąmbskiej i Romanie Ingardenie. W ten sposób doszło także do swoistego symbolicznego spotkania dwóch pokoleń myślicieli, którzy wnieśli doniosły wkład do polskiej filozofii.