Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce

pod redakcją Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego, Pawła Urbaniaka

W dniach 25–26 kwietnia 2017 roku Wrocław stał się miejscem świętowania dwóch jubileuszy w ramach konferencji naukowej zatytułowanej „Dokonania dekady i perspektywy rozwojowe studiów nad mediami i komunikowaniem w Polsce”. 

„Wielość wystąpień i różnorodność referatów świetnie zobrazowy bogactwo zainteresowań badawczych polskich badaczy nad mediami i różnymi aspektami komunikacji. (…) Różnorodność tych badań znakomicie odzwierciedla niniejszy tom, gromadzący teksty badaczy z różnych rodków akademickich, o różnych paradygmatach naukowych oraz opisujące różne obszary komunikacji i odmienne jej przejawy. Wierzymy, że stanowi on kolejny wny element sprzyjający zawno rozwojowi dyscypliny naukowej, jak i poszerzeniu wiedzy o wszelkich aspektach komunikacji społecznej”.

Fragment wstępu redaktorów tomu

Wersja drukowana

cena: 42 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość