Polskojęzyczne czasopisma abstynenckie w latach 1843–1914

Izabela Krasińska

 Alkoholizm, nikotynizm, hazard, mięsożerstwo i nierząd można nazwać nałogami (uzależnieniami). Dostrzegano już w początkach XIX stulecia konieczność walki z nimi – powstawały towarzystwa, które w swych działaniach podejmowały profilaktykę antyuzależnieniową. (…) Za kolebkę ruchu antyalkoholowego uznać należy Stany Zjednoczone, gdzie pierwsze towarzystwo zwalczające nałóg pijaństwa powstało w 1808 r. w mieście Moreau w stanie Nowy Jork.

Na ziemie polskie, będące wówczas pod zaborem pruskim, austriackim i rosyjskim informacje o Rushu i jego inicjatywach dotarły dzięki Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi. Zakładane organizacje abstynenckie potrzebowały własnych organów prasowych, poprzez które mogły łatwiej i szybciej dotrzeć do większej liczby osób i zachęcić je do wstrzemięźliwości. Pisma te informowały nie tylko o działaniach towarzystwa, którego interesy reprezentowały, ale donosiły też o rodzącym się ruchu abstynenckim i jego rozwoju.

Wersja drukowana

cena: 45 zł

zamawiam