Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem

Hanna Batorowska, Olga Wasiuta i Rafał Klepka

„Wybór tematu (…) aktualny i wielce istotny, odpowiadający zarówno potrzebom racjonalizacji polityki informacyjnej państwa, kształtowania podstaw cywilizacji informacyjnej, polskiego społeczeństwa informacyjnego, także w kontekście jego bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju. (...) Zaprezentowano dzieło oryginalne, wartościowe, aktualne i potrzebne, albowiem spełnia wymogi raportu z badań, jak i dobrego podręcznika (…). W szczególny sposób wypełnia lukę między zaawansowanymi w sensie metodologicznym rozprawami a publicystyką, często unikającą tzw. trudnych tematów z obszarów polityki i deformacji informacyjnych”.

z recenzji prof. zw. dr. hab. inż. Piotra Sienkiewicza

„Książka w sposób wielowątkowy i spójny prezentuje kształtowanie się poglądów na rozwój i wykorzystanie globalnej sieci internetowej w wojnach informacyjnych (…). Wykonana została z dużą starannością przez Autorów. Uważam również, iż podjęty temat należy do niezwykle ważnych, ponieważ związany jest ściśle z celowym, także i zamierzonym podniesieniem poziomu ogólnej edukacji społeczeństwa, pogłębieniem jego współczesnej wiedzy medialnej oraz nabywaniem umiejętności praktycznych”.

z recenzji prof. zw. dr. hab. dr. h.c. Jerzego Kunikowskiego

Wersja drukowana

cena: 44 zł

zamawiam

Wersja cyfrowa

wolny dostęp

Pobierz całość